50 lat polonistyki w Macedonii (październik 2009)

Od 22 do 25 października na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Skopju obchodzono jubileusz „50 LAT POLONISTYKI W MACEDONII” (1959-2009). W czwartek obchody otworzył dziekan Wydziału Filologicznego – prof. dr Maksim Karanfilovski, gości powitał Jego Ekscelencja Karol Bachura, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Macedonii, a także przedstawiciele Uniwersytetu oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Macedonii. Przemówienie powitalne wygłosili prof. dr hab. Włodzimierz Pianka oraz prof. dr hab. Zuzanna Topolińska. Dziekan Wydziału Filologicznego wręczył odznaki i podziękowania osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polonistyki Uniwersytetu w Skopje. Nagrodę otrzymała Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego za aktywne wspieranie polonistyki w Macedonii poprzez pomoc w realizacji wykładów i zajęć dodatkowych. Nagrody indywidualne otrzymali: prof. UŚ, dr hab. Jolanta Tambor, dr hab. Romuald Cudak, dr hab. Danuta Opacka-Walasek, prof. dr hab. Marek Pytasz, dr Magdalena Piekara, a także dwie lektorki z Uniwersytetu Śląskiego: Olga Soczyńska i Natalia Łukomska. 

W piątek i sobotę zainteresowani wzięli udział w VIII polsko-macedońskiej konferencji naukowej, w czasie której dyskutowano m.in. o tendencjach rozwojowych literatur i kultur macedońskiej i polskiej w dialogu z tradycją europejską oraz granicy między gramatyką a leksykonem w języku macedońskim i polskim. Ze strony UŚ wzięli w niej udział prof. dr hab. Marek Pytasz, prof. dr hab. Ewa Jędrzejko, prof. UŚ, dr hab. Piotr Żmigrodzki, dr Magdalena Piekara i dr Agnieszka Madeja ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Wieczorami w ramach „Dni kultury polskiej w Macedonii” goście mogli uczestniczyć w wystawie polskiego plakatu, programie poetyckim przygotowanym przez studentów polonistyki oraz polskim wieczorze kabaretowym przygotowanym przez lektorkę Natalię Łukomską, w którym wystąpili studenci II i IV roku polonistyki.

Accessibility