Warsztaty interkulturowe w Rudzie Śląskiej (21 marca 2017)

W dniu 21.03.2017 – z okazji Dnia Wagarowicza – w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej odbędzie się cykl warsztatów interkulturowych dla dzieci klas młodszych i starszych.

Dzieciom zaproponowane zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne, które obejmować będą: naukę języków, piosenek, tańca, poznanie zwyczajów i tradycji innych krajów, degustację potraw, sztukę origami, umiejętność posługiwania się pałeczkami, tworzenie zabawek, gry i kwizy typowe dla ich rówieśników z innych krajów. Warsztaty poprowadzą studenci i doktoranci z Gruzji, Korei Płd., Włoch, Kirgistanu, Japonii, Brazylii, Rosji, Białorusi i Macedonii, którzy na co dzień studiują na Uniwersytecie Śląskim.

Warsztaty mają na celu rozbudzanie wśród polskich dzieci ciekawości świata, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec odmiennych kultur i języków, a także poszerzenie wiedzy o zróżnicowaniu kulturowym.

Projekt jest organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ i Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UŚ.

Zobacz także album.

 

Accessibility