Badania na temat trójjęzyczności ukraińsko-rosyjsko-polskiej (29 marca 2017)

29 marca 2017 r. gościem Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i Szkoły Języka i Kultury Polskiej był Pavlo Levchuk, pochodzący z Ukrainy młody badacz. P. Levchuk jest obecnie doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Miodunki pisze rozprawę na temat trójjęzyczności ukraińsko-rosyjsko-polskiej wśród Ukraińców. Do tej pory przeprowadził badania na prawie tysiącosobowej grupie respondentów mieszkających na Ukrainie. Wyniki tych badań przedstawił studentom międzynarodowych studiów polskich i kursu przygotowawczego. Wywołały one niezwykle ciekawą i ożywioną dyskusję, tym ciekawszą, iż wśród słuchaczy byli m.in. studenci pochodzący z różnych regionów Ukrainy – z okolic Lwowa, Łucka, Kijowa i Żytomierza, z różnych miast i miasteczek Donbasu, a nawet z Krymu (gdzie do tych trzech języków dochodzi jeszcze tatarski, zatem można by mówić w ich przypadku o czterojęzyczności) – w każdym z nich proporcje i rejestry tych trzech języków są odmienne. Studenci, którzy przyjechali do Katowic z Ukrainy chętnie wzięli udział w ankiecie młodego badacza, który drugą część rozprawy postanowił poświęcić trójjęzyczności i jej przemianom u osób z Ukrainy przebywających w Polsce. Chce stwierdzić, czy kraj osiedlenia, studiów, pracy zmienia stosunek do obszarów użycia tych języków.

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc P. Levchukowi zebrać materiał do pracy zachęcamy do wypełnienia internetowej ankiety: http://profitest.pl/s/7261/3EGg8khQ5TNxUsZU

Accessibility