Absolwentka Studiów Podyplomowych z wykładami w Pekinie (23-24 października 2013)

W dniach 23-24 października mgr Karolina Pawlik, doktorantka Wydziału Filologicznego UŚ i absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ, przebywająca obecnie na stażu badawczym na Uniwersytecie Szanghajskim, przeprowadziła gościnne zajęcia dla studentów polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych w Pekinie. Tematyka wykładu i konserwatorium dotyczyła „Niesamowitej Słowiańszczyzny” Marii Janion, a w szczególności problemów słowiańskiego i zachodnioeuropejskiego dziedzictwa w kulturze polskiej. Chińscy studenci pekińskiej polonistyki kończą obecnie studia. Jeden rok swej polonistycznej edukacji zaliczyli na Uniwersytecie Śląskim jako stypendyści swojego rządu. Na wiosnę czekają ich końcowe egzaminy.

Accessibility