Dni polskie w Chicago i Bloomington

Drugi w tym okresie wyjazd do USA został zrealizowany na zlecenie Kancelarii Senatu RP w terminie 2–13 listopada 2011 roku. Warsztaty prowadziły prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska oraz dr Aleksandra Achtelik. Obie wykładowczynie specjalizują się m.in. w nauczaniu dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego. Zajęcia przeprowadzone zostały w dwóch ośrodkach: w Chicago oraz w Bloomington. W zajęciach w Chicago uczestniczyła młodzież ucząca się języka polskiego na Uniwersytecie Loyola. Wśród nich sporą część stanowiły osoby pochodzenia polskiego, które w ramach oferowanych zajęć uniwersyteckich chcą doskonalić swoje kompetencje językowe. Zajęcia zostały przeprowadzone w grupach na wszystkich poziomach zaawansowana i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami prowadzących zajęcia każda z lekcji miała za zadanie pokazanie innych technik i metod nauczania – od wykorzystania metody komunikacyjnej poprzez metodę komunikacji międzykulturowej po stosowaną w grupie zaawansowanej metodę przekładową. Zajęcia były obserwowane przez nauczycieli akademickich (wśród nich także wielu polskiego pochodzenia), następnie omówione. Wymieniono także uwagi dotyczące planu zajęć realizowanych ze studentami oraz przekazano informacje na temat możliwości podejścia studentów do egzaminu certyfikatowego.
W Chicago odbyło się również spotkanie z nauczycielami pracującymi w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika. W spotkaniu tym uczestniczyli także przedstawiciele zarządu szkoły. W panelu metodycznym wzięło udział 25 nauczycieli, którzy dyskutowali nad programami, podręcznikami oraz metodami pracy w bardzo zróżnicowanym środowisku polonijnym, w którym na co dzień pracują. Podczas panelu osobny blok stanowiła prezentacja przykładowych projektów zajęć dla dzieci i młodzieży na różnym poziomie zaawansowania językowego.
Pokazane zostały również różne techniki animacji językowej, które mogą być stosowane na zajęciach. Nauczyciele chętnie dzielili się swoimi uwagami na temat podręczników, z którymi pracują, trudności wynikających z konieczności pracy w grupie, w której znajdują się dzieci, które przyjechały niedawno z Polski oraz dzieci, dla których język polski jest językiem obcym. Dodatkowo wykładowczynie przeprowadziły także lekcje pokazowe, które były hospitowane przez część nauczycieli a następnie omówione.
Szkole zostały przekazane pomoce dydaktyczne w postaci książek do nauczana języka polskiego, gier językowych oraz programów multimedialnych. Podczas spotkań wielokrotnie podkreślano, że warsztaty takie powinny się odbywać w szkołach polskich cyklicznie, ponieważ tylko taka forma pracy da nauczycielom możliwość zwiększenia efektywności swojej pracy i przełożenia wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. Zarząd zaproponował, by wykładowcy z Polski związani ze Stowarzyszeniem Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ napisali podręcznik do VII klasy w ramach istniejącej serii „Trylogia polska”.
W czasie pobytu odbyła się także jednodniowa wizyta dr Aleksandry Achtelik w Toronto w Klubie Polskim, gdzie odbyło się zorganizowane przez panią Iwonę Mikołajek spotkanie z nauczycielami z kilku szkół polskich działających w Toronto. Na spotkanie przybyło kilkanaście nauczycielek pracujących z dziećmi na różnym poziomie znajomości języka polskiego.
Przedstawione zostały im podręczniki do nauki dzieci i młodzieży oraz propozycje zajęć. Nauczycielki chętnie dzieliły się swoimi uwagami na temat podręczników, z którymi pracują na co dzień oraz stosowanymi przez siebie formami pracy. Wielokrotnie zwracały również uwagę na konieczność kompleksowego szkolenia i usystematyzowania oraz w jakimś stopniu ujednorodnienia ich wiedzy w zakresie dydaktyki polonistycznej i glottodydaktycznej.
Kolejnym etapem wizyty w USA były zajęcia prowadzone w Bloomington w Indianie. Na slawistyce University of Indiana odbyło się szereg zajęć ze studentami uczestniczącymi w tzw. programie polskim. Wśród studentów właściwie wszyscy mają polskie pochodzenie. Zajęcia odbywały się na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. Podczas lekcji szczególną uwagę zwracano na rozwijanie kompetencji mówienia oraz słuchania ze zrozumieniem.
Ponadto codziennie odbywały się spotkania otwarte ze studentami Uniwersytetu Indiany oraz z osobami zainteresowanymi kulturą polską. Frekwencja była zdumiewająca, uczestniczyły w tym bloku zarówno osoby młode, jak i starsze. W blokach kulturalnych m.in. zaoferowano studentom tzw. spotkanie z kulturą regionalną na przykładzie kultury śląskiej. Zaprezentowano i omówiono tradycyjne stroje ludowe, opowiedziano o historii oraz współczesnym rozwoju i potencjale regionu, odbyła się projekcja filmu „Barbórka” oraz wespół ze studentami przygotowano śląską wodziankę i inne potrawy regionalne.
Kolejne spotkania były poświęcone polskiemu kalendarzowi obrzędowemu, współczesnej kulturze polskiej. Przeprowadzono także dyktando z polskiego. Tekst dyktanda przygotowała prof. dr hab. Jolanta Tambor. Z ortografią zmierzyli się zarówno studenci i młodzież polonijna, jak i pracownicy slawistyki.

Accessibility