Zebranie członków Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

26 listopada 2015 roku odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Zebranie poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Kita, Prezes Zarządu. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań Stowarzyszenia (ze szczególnym uwzględnieniem projektów już zakończonych, celów, które udało się w ten sposób osiągnąć, wsparcia udzielonego Polonii i Polakom za granicą oraz różnorodnych form promocji Polski poza jej granicami), a także przedstawienie planów związanych z przyszłymi projektami, które Stowarzyszenie planuje zrealizować w roku 2016. Sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu jawnym przez członków Stowarzyszenia, którzy udzielili – również w głosowaniu jawnym – władzom Stowarzyszenia absolutorium. Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawione sprawozdania za miniony okres, jak również pozytywnie zaopiniowała projekty wynikające z bieżącej i planowanej działalności Stowarzyszenia. Zebranie zostało uprzyjemnione poczęstunkiem, który przygotowały pochodzące z Włoch i Gruzji studentki Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Accessibility