Wizyta delegacji z PUJO na Uniwersytecie Śląskim

We wtorek, 15 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gościła delegacja z Pekińskiego Uniwersytetu  Języków Obcych. http://www.us.edu.pl/wizyta-delegacji-z-pekinskiego-uniwersytetu-jezykow-obcych-1 http://english.us.edu.pl/beijing-foreign-studies-universitys-visit-us http://www.us.edu.pl/wizyta-delegacji-z-pekinskiego-uniwersytetu-jezykow-obcych-2

Wyjazdowe warsztaty polonistyczne na Ukrainie

Na Ukrainie został zrealizowany projekt „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”, który adresowany był dla nauczycieli języka polskiego oraz osób polskiego pochodzenia doskonalących znajomość języka swoich przodków. Z ramienia Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na Ukrainę w dniach 2-11 listopada br. zostały skierowane dr hab. Aleksandra Achtelik i dr Monika Krzempek, które miały przeprowadzić cykl zajęć w Zaporożu i Żytomierzu. W ramach projektu … Czytaj dalej

Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w USA

8 listopada 2017 roku dr Justyna Budzik, która od kilku lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej poprowadziła lekcję pokazową dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Polskiej im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue. Szkołę prowadzi pani Anna Cholewińska, uczy się w niej ponad 90 osób w klasach od I do VIII. Dr Justyna Budzik zaproponowała uczniom zajęcia interdyscyplinarne, łączące wiedzę o współczesnej polskiej filmografii oraz literaturze.  Zajęcia odbyły się w ramach … Czytaj dalej

Spotkanie delegatek UŚ z Rektorem UFPR

13 listopada 2017 w Kurytybie roku prof. dr hab. Ewa Sławek z Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej oraz dr Barbara Morcinek-Abramczyk ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ były gośćmi Rektora Uniwersytetu Federalnego Parany prof. dr. Ricarda Marcela Fonseci. W spotkaniu uczestniczyła także prof. dr Aleksandra Piasecka-Till, kierownik Katedry Języka Polskiego UFPR. W czasie spotkania Rektor UFPR przekazał delegatkom UŚ podpisaną umowę na kolejne 5 lat. … Czytaj dalej

Gościnne wykłady na Wydziale Filologicznym oraz w SJiKP UŚ

W dniach 6-10 listopada 2017 r. gościem Wydziału Filologicznego jest mgr Liubou Padporynava z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. W ramach swojej wizyty prowadzi zajęcia na temat relacji między językiem, kulturą i tożsamością dla studentów międzynarodowych studiów polskich oraz filologii polskiej.

Projekt pt. „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym”

Międzynarodowy projekt pt. „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym” ma na celu m.in. ustalenie stopnia udziału germanizmów w obecnie używanej śląszczyźnie. Szeroko zakrojone w ramach grantu badania ankietowe posłużą wymiernemu opisowi naukowemu zasobu leksykalnego śląskiego etnolektu mówionego, zwłaszcza w zakresie niemiecko-polskich podobieństw wyrazowych. Przedsięwzięcie jest realizowane na mocy umowy międzyuniwersyteckiej przez Uniwersytet im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) … Czytaj dalej

Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki uhonorowana tytułem Ambasadora Polszczyzny

5 listopada 2017 odbyło się wręczenie nagród laureatom tytułów Ambasadora Polszczyzny. Nagrodę w kategorii Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju otrzymała Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, z którą Szkoła Języka i Kultury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego od wielu lat intensywnie współpracują. Nagrodę odebrała doc. Ałła Krawczuk, kierownik Katedry.  

Warsztaty dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej

3 listopada 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej. Projekt, który wspólnie koordynuje Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ma na celu wymianę doświadczeń, poszerzenie horyzontów uczniów oraz studentów, a także współdziałanie na rzecz rozwoju wiedzy o różnych kulturach i ograniczaniu stereotypowego postrzegania świata. W tym roku szkolnym grupa studentów i doktorantów z Korei Południowej, Węgier, Kirgistanu, … Czytaj dalej

Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w Rosji

W dniach 19-28 listopada 2017 r. w Irkucku na Syberii zorganizowane zostały zajęcia, spotkania seminaryjne, lekcje pokazowe oraz spotkania metodyczne w ramach projektu „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty języka polskiego” prowadzonego na zlecenie Senatu RP w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą.  Z ramienia Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ wykłady prowadziły mgr Kinga Groszewska oraz mgr Małgorzata Nieużyła, wykładowczynie z wieloletnim doświadczeniem glottodydaktycznym.  W warsztatach uczestniczyli … Czytaj dalej

Inauguracja kolejnej edycji studiów podyplomowych w Irlandii

28 października 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Irlandii. Projekt jest prowadzony przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ wraz z Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym już po raz drugi. W uroczystości uczestniczyli: dr hab. Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów, dr hab. Katarzyna Wyrwas, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej oraz dr Wojciech Kostka z Polsko-Irlandzkiego … Czytaj dalej

Accessibility