Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej

Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej

red. W. Hajduk-Gawron, M. Wójcik-Dudek

Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA”
Katowice 2017
 

Publikacja stanowi pokłosie seminarium naukowego „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej” zorganizowanego w Katowicach 16 marca 2017 r. przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.
Czytać

Accessibility