Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym

Kita Małgorzata, Skudrzyk Aldona

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2009 (wyd. I, 2002)

Na tom składają się utwory lub fragmenty utworów literackich z różnych epok, a także wyimki z tekstów filozoficznych, naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych oraz teksty użytkowe, dowcipy, sentencje, przysłowia. Ukazują one polszczyznę bogatą, różnorodną, barwną, niejednolitą. Książka powstała z myślą o osobach uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym, jednak krąg odbiorców może być znacznie szerszy. Podręcznik powinien trafić także do studentów polonistyki, dziennikarstwa, zarządzania, kultury języka.

Accessibility