Cały świat debatuje o sytuacji na Ukrainie (16 grudnia 2013)

W poniedziałek, 16 grudnia o godzinie 9:45 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie (ul. Bankowa 12, Katowice) odbyła się organizowana przez Wydział Filologiczny, Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich przy współudziale Koła Naukowego Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” debata dotycząca eurointegracji oraz obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Debatę otworzył prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, a poprowadziła ją dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły. W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Małgorzata Kita z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk, prodziekan ds. studentów i kształcenia Wydziału Filologicznego, dr hab. Tomasz Pietrzykowski z Wydziału Prawa i Administracji, dr Katarzyna Wyrwas z Instytutu Języka Polskiego oraz pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ.
W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście – pracownicy oraz studenci z Ukrainy (studiujący na różnych kierunkach UŚ oraz na kursie przygotowawczym do podjęcia studiów w języku polskim), którzy przedstawili i omówili bieżące wydarzenia w stolicy Ukrainy oraz nastroje panujące w kraju naszych sąsiadów. Po ożywionej dyskusji uczestnicy debaty pozowali do pamiątkowych fotografii, wspierając tym samym dążenia Ukrainy do wstąpienia do Unii Europejskiej.
Studenci z Ukrainy stanowią znaczący odsetek obcokrajowców uczących się na naszym Uniwersytecie. Spotkanie – oprócz funkcji informacyjnej – miało na celu wsparcie naszych ukraińskich studentów, którzy niepokoją się o przyszłość swojego kraju i los swoich bliskich.

Accessibility