Letnie impresje z językiem polskim w tle – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej

Projekt „Letnie impresje z językiem polskim w tle – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej” zakłada organizację i przeprowadzenie na terenie Polski (w Cieszynie) wakacyjnego obozu edukacyjnego dla młodzieży polonijnej i osób zainteresowanych wiedzą o naszym kraju np. poprzez udział w zajęciach polonistycznych z ośrodków poza Polską z następujących krajów: Argentyna, Białoruś, Brazylia, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina – łącznie 45. osób w wieku licealnym i studenckim oraz osób starszych … Czytaj dalej

XXVII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej – ZAPRASZAMY!!!

W sierpniu 2017 kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie czeka na studentów z całego  świata! Około 200 obcokrajowców z ponad 30 krajów weźmie udział w 27. letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej organizowanej od 1 do 28 sierpnia 2017 r. w pięknym kampusie w parku nad Olzą. Co roku letni kurs przygotowują pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor. Cudzoziemcy z obu Ameryk, całej … Czytaj dalej

Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców

„Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców” to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ skierowany do przedstawicieli Polonii oraz obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Zadanie ma na celu promocję Województwa Śląskiego wśród zagranicznych odbiorców zadania, integrację kulturową i promocję wielokulturowości, przedstawienie najciekawszych elementów kultury śląskiej, śląskich zwyczajów i tradycji, a także najważniejszych w naszym regionie … Czytaj dalej

Wieczór Narodów (15 sierpnia 2017)

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ jak co roku w ramach letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej organizuje Wieczór Narodów. 15 sierpnia 2017 roku o godzinie 14.30 zapraszamy na cieszyński Rynek wszystkich, którzy są zainteresowani poznawaniem innych kultur i tradycji.   W tym roku w czasie XXVII edycji letniej szkoły na pewno nie zabraknie ciekawych wrażeń i wielu ciekawostek dotyczących ponad 30 krajów z całego świata. Na Wieczorze … Czytaj dalej

Letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS

W dniach 31 lipca – 16 sierpnia 2017 w Cieszynie odbędą się organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS pt. Ogólnosłowiańskie podchody „Gra-My z językiem polskim!”. Program nastawiony jest na nabycie oraz udoskonalenie wszystkich kompetencji biegłości językowej, a także rozbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej kultury, literatury, historii i wiedzy o Polsce współczesnej. Uczestnicy kursu wezmą udział w intensywnym specjalistycznym kursie językowym prowadzonym … Czytaj dalej

Rekrutacja na polskie i zagraniczne edycje Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury i Języka Polskiego skierowane są do aktualnych i przyszłych nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego. Zapraszamy również wszystkich, którzy chcą pełnić funkcję asystentów kulturowo-językowych, lubią pracować w grupie i są ciekawi innych kultur, tych, którzy pracując w szkołach w Polsce, stykają się z uczniami powracającymi z zagranicy, którzy chcą wyjechać za granicę, by tam uczyć języka polskiego. Studia dają kompetencje, wiedzę, umiejętności, wysokie kwalifikacje. … Czytaj dalej

Ostatnie spotkanie komisji eksperckiej ds. promocji języka polskiego w świecie (3-5.07.2017)

W dniach 3-5 lipca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim odbyło się kolejne, ostatnie już spotkanie grupy ekspertów opracowującej ministerialną strategię ds. promocji języka polskiego i nauczania języka polskiego w świecie.  Do grona ekspertów powołani zostali przedstawiciele polskich ośrodków akademickich posiadający wieloletnie doświadczenie glottodydaktyczne, aktywnie działający na rzecz internacjonalizacji.  W skład grona ekspertów wchodzą: prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (UJ, RJP) – przewodniczący prof. … Czytaj dalej

Zajęcia z języka chińskiego i kultury chińskiej na UŚ

Od 1 października 2017 roku Uniwersytet Śląski będzie gościć dwóch nowych pracowników z Chin. Będą to Wu Lihong oraz Xu Yujin. Obie wykładowczynie będą uczyć na UŚ języka chińskiego oraz prowadzić różne zajęcia z kultury chińskiej (historia, tradycje, współczesne Chiny) w ramach powstawania na naszej uczelni Centrum promocji języka i kultury chińskiej. Na zajęcia będzie można uczęszczać zarówno w Katowicach, jak i w Cieszynie. Ponadto w Katowicach będzie można brać … Czytaj dalej

Azja Południowa i Wschodnia na wyciągnięcie ręki dla studentów Wydziału Filologicznego

Umowy międzynarodowe podpisane przez Uniwersytet Śląski z uniwersytetami na Dalekim Wschodzie (w Chinach i Korei Południowej) oraz Azji Południowej (w Indonezji) są realizowane coraz intensywniej. Z możliwości wymiany korzystają wykładowcy i studenci. W 2017 roku w ramach umów koordynowanych przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich i Szkołę Języka i Kultury Polskiej trzy studentki Wydziału Filologicznego wygrały konkursy stypendialne: Kinga Zborowska, studentka III roku filologii angielskiej z programem tłumaczeniowym japońskim – stypendium … Czytaj dalej

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etno-grafie, kulturo-grafie” (26 maja 2017)

26 maja 2017 w Muzeum Historii Katowic odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etno-grafie, kulturo-grafie”. Konferencja jest współorganizowana przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Wśród uczestników konferencji zaprezentują się przedstawiciele Kirgistanu, Włoch, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy, Chorwacji, Rosji, Turcji, Chin i oczywiście Polski. Konferencję objął swym honorowym patronatem Prezydent Miasta Katowic.

Accessibility