Śląska „Zemsta” w Bielszowicach

Ósmego listopada 2018 r. słuchacze Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie mieli okazję zobaczyć grany na Śląsku już od 20 lat spektakl „Pomsta”. Był to w zasadzie musical autorstwa Mariana Makuli do muzyki Katarzyny Gaertner, a jednocześnie pastisz Fredrowskiej „Zemsty”. Publiczność, nie wyłączając słuchaczy Studiów, żywo reagowała na skrzące tradycyjnym śląskim humorem dowcipy. Piosenka finałowa przekształciła spektakl we wspólną biesiadę. Po jego zakończeniu odbyło się, dzięki inicjatywie pana Krzysztofa … Czytaj dalej

Spotkanie dotyczące projektu „Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji”

  Szukamy chętnych do udziału w projekcie: studentów, doktorantów, wykładowców!!! Jedyny warunek udziału: kontakt z osobami mówiącymi po śląsku!!! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu dotyczącym realizacji międzynarodowego polsko-niemieckiego projektu badawczego pt. Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji. Projekt prowadzony jest na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach w czwartek, 8 listopada 2018 … Czytaj dalej

Publikacja tekstów VI Światowego Kongresu Polonistów

Taśmę drukarską opuszczają kolejne tomy, będące pokłosiem VI Światowego Kongresu Polonistów. Teksty zostały pomieszczone na 2600 stronach w 6 tomach. Publikacja zawiera artykuły najwybitniejszych polonistów polskich i zagranicznych – stanowią one fascynującą lekturę dla każdego humanisty, badacza, naukowca, nauczyciela.

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie – pierwsi absolwenci

W sobotę 6 października 2018 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się wielka uroczystość – Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie ukończyła pierwsza grupa absolwentów i rozpoczęli je nowi słuchacze. Uroczystość poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Tambor, kierownik Studiów, a zaszczyciły ją swoją obecnością członkinie Rady Naukowej programu edukacji regionalnej przy Marszałku Województwa Śląskiego: prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk z Uniwersytetu Śląskiego, … Czytaj dalej

Delegatki UŚ na Międzynarodowym Tygodniu Edukacyjnym w Chongqing

Od 25 do 30 września na Uniwersytecie Southwest w Chongqing odbędzie się Międzynarodowy Tydzień Edukacyjny. Będą to targi edukacyjne, podczas których promowane będą uczelnie z całego świata. Uniwersytet Śląski wysłał oczywiście do Chin swoich przedstawicieli. W związku z działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej współpraca z chińskimi partnerami jest dla nas szczególnie cenna. To właśnie przez najbliższe dwa lata zajęcia w Centrum prowadzić będzie Yang Xiaoting – lektorka języka chińskiego … Czytaj dalej

„Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy”

24 września 2018 r. prof. dr hab. Jolanta Tambor, na zaproszenie Kancelarii Senatu RP, przedstawi na posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej  opracowanie zatytułowane „Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy”. To pozycja, która powinna w najbliższym czasie dotrzeć do nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów – do wszystkich, którym prestiż języka polskiego w świecie leży na sercu i od których los i status języka polskiego … Czytaj dalej

Kurs adaptacyjny dla zagranicznych studentów z wymiany międzynarodowej

W dniach 24-29 września 2018 r. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ poprowadzi tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny dla zagranicznych studentów z wymiany międzynarodowej, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą studiowali na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. W programie weźmie udział ponad 150 studentów pochodzących m.in. z Belgii, Brazylii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Kanady, Kirgistanu, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Malty, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, … Czytaj dalej

Nabór na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ ogłasza nowy nabór na kolejną edycję Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (edycja w Katowicach). Nabór trwa do 30 września 2018 roku, dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły (pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13, parter) lub przesłać pocztą na wskazany adres. Studia trwają trzy semestry, opłata za każdy semestr nauki wynosi 1500 … Czytaj dalej

Nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Związkiem Górnośląskim, ogłasza nabór na drugą edycję 2018/2019 dwusemestralnych, interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie –  interdyscyplinarność, różnorodność, wielodyscyplinowość, – Śląsk, Zagłębie, Żywiecczyzna, ziemia częstochowska, – wykłady, seminaria, wycieczki, gry i zabawy, – zajęcia akademickie i praktyczne sprawdzanie nabytych umiejętności, – nowe kompetencje, interesujące wiadomości, nowoczesne podejście, – możliwość dofinansowania studiów.   … Czytaj dalej

Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha 2018  

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach już po raz szósty przeprowadzi – jako jedyna placówka w Polsce – we wrześniu br. miesięczny kurs językowo-adaptacyjny dla 60 obcokrajowców podejmujących w Polsce studia II stopnia w ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha. Uroczysta inauguracja odbędzie się 3 września o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1). Wykład inauguracyjny wygłosi prorektor ds. badań naukowych … Czytaj dalej

Accessibility