Wizyta młodzieży ze Stryja

6 czerwca 2019 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ gościła grupa młodzieży polskiego pochodzenia ze Stryja, którzy uczą się języka polskiego w Kulturalno-Oświatowym Centrum im. Kornela Makuszyńskiego. Gości powitała prof. Jolanta Tambor, dyrektor SJiKP UŚ. W czasie pobytu w murach Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach młodzież wysłuchała wykładu prof. Ryszarda Kaczmarka na temat przemian historycznych i społecznych na Śląsku, a także wzięła udział w śląskim i polskim escape roomie. Podsumowaniem spotkania … Czytaj dalej

Wykłady i seminaria w ramach programu Erasmus+ KA107

W dniach 3-7 czerwca 2019 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach gościł dr Predrag Obućina z Uniwersytetu w Belgradzie. Wykładowca przeprowadził cykl zajęć i konwersatoriów dla studentów kulturoznawstwa oraz międzynarodowych studiów polskich. Studenci uczestniczyli w zajęciach o tematyce związanej z wpływem Belgradu na kul­turo­wą identyfika­cję Serbów oraz gramatycznymi więziami w słowiańskich konstrukcjach gramatycznych. W trakcie pobytu odbyło się także spotkanie z wykładowcami uczelni goszczącej, na którym … Czytaj dalej

Gościnne zajęcia w ramach programu Erasmus+ KA107

W dniach 3-7 czerwca 2019 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ gościł mgr Grigol Julukhidze z Uniwersytetu Ilii w Tbilisi. Wykładowca przeprowadził cykl zajęć i konwersatoriów dla studentów kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim oraz na II roku studiów magisterskich na kierunku międzynarodowe studia polskie. Studenci mieli okazję dowiedzieć się, jakie są wyzwania związane ze studiami na polskich uczelniach wyższych … Czytaj dalej

Gościnne wykłady w ramach programu Erasmus+ KA107

W dniach 3-7 czerwca 2019 r. na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach gościł prof. Yuriy Plyska z Uniwersytetu Narodowego Akademii Ostrogskiej. Wykładowca przeprowadził cykl seminariów i konwersatoriów dla studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, które dotyczyły problemów uczestnictwa w kulturze współczesnego człowieka oraz kompetencyjno-osobowościowych kontekstów komunikacji międzyludzkiej. W trakcie pobytu odbyło się także spotkanie z wykładowcami uczelni goszczącej, na którym poruszone zostały kwestie dalszej współpracy międzyuczelnianej. Wyjazd zrealizowany … Czytaj dalej

Wykłady i seminaria w ramach programu Erasmus+ KA107

W dniach 27-31 maja 2019 na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu – w Instytucie Filologii Słowiańskiej – oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ gościła prof. Vesna Krajisnik z Uniwersytetu w Belgradzie. Wykładowczyni wygłosiła cykl wykładów i seminariów z zakresu procesów adaptacyjnych w uczeniu się języków południowosłowiańskich dla studentów filologii słowiańskiej. W ramach pobytu prof. Vesna Krajisnik spotkała się również z wykładowcami i władzami Wydziału oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej w celu omówienia … Czytaj dalej

Gościnne wykłady w ramach programu Erasmus+ KA107

W dniach 27-31 maja 2019 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich) gościła mgr Polina Makarova z Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Wykładowczyni przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych o charakterze otwartym. W seminariach udział wzięli studenci 1 i 2 roku studiów II stopnia filologii polskiej o specjalności nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców oraz kulturoznawstwa. Tematyka spotkań związana była z praktyczną nauką języka polskiego … Czytaj dalej

Wykład otwarty dr. hab. Ireneusza Kidy

3 czerwca o godzinie 15:00 w Sali Rady Wydziału (pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro) odbędzie się wykład otwarty dr. hab. Ireneusza Kidy na temat podobieństw języków chińskiego i polskiego. Wykład organizowany jest przez Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ. Serdecznie zapraszamy!  

VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, którą zorganizowali dr Marcin Maciołek (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ), dr Agnieszka Tambor (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ) oraz mgr Tomasz Gęsina (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ). Konferencję otworzyli dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ i prof. Jolanta Tambor, … Czytaj dalej

Wykłady gościnne w ramach programu Erasmus+

Na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach w dniach 13-17 maja 2019 roku gościem była dr Ewa Wieszczeczyńska z Uniwersytetu w Gorlitz. Wykładowczyni wygłosiła cykl wykładów dla studentów międzynarodowych studiów polskich, filologii polskiej (specjalność: nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców) oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Zajęcia dotyczyły aspektów wymawianiowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz praktycznej nauki języka polskiego wśród … Czytaj dalej

Prof. Leonid Malcew gościem Uniwersytetu Śląskiego

W dniach 13-17 maja 2019 r. gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ był prof. Leonid Malcew z Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie.  Wykładowca wygłosił cykl seminariów literaturoznawczych oraz kulturowych dla studentów Wydziału Filologicznego UŚ: międzynarodowych studiów polskich oraz kulturoznawstawa, którzy mogli poznać inne spojrzenie na znane im kwestie oraz poszerzyć wiedzę na tematy ważne w kulturze światowej. Wykłady odbyły się w ramach programu … Czytaj dalej

Accessibility