Letni kurs na Uniwersytecie w Shenyang

Serdecznie zapraszamy do udziału letnim kursie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania. Kurs organizowany jest przez Northeastern University w Shenyang w dniach 20.07-01.08.2018. Program kursu można przeczytać tutaj. Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt z Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ: tydzienkultur@gmail.com. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reportaż w świecie – światowość reportażu”

W dniach 23-24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie” pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”. Organizatorami konferencji są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Przedmiotem obrad konferencyjnych stanie się reportaż rozpatrywany jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, … Czytaj dalej

Gościnne wykłady prof. Ałły Kożynowej

W dniach 7-14 maja 2018 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich gościć będzie prof. Ałła Kożynowa, kierownik Katedry Polonistyki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Prof. Ałła Kożynowa wygłosi cykl wykładów z zakresu języka polskiego mniejszości narodowych (Ormian i Tatarów) oraz pozycji polszczyzny wśród innych języków na Białorusi z elementami wiedzy o śladach polskich w tym kraju. Zajęcia przeznaczone są dla … Czytaj dalej

Podpisanie umowy z Uniwersytetem Ibn Zohr w Agadirze

W kwietniu 2018 roku Uniwersytet Śląski podpisał umowę dwustronną z Uniwersytetem Ibn Zohr w Agadirze. Na marokańskiej uczelni w wyniku działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiono w ubiegłym roku lektorat języka polskiego. Wykładowczynią naszego ojczystego języka została oddelegowana przez MNiSW mgr Zyta Monika Oksztul – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.  Umowa o współpracy obejmuje różnorodne zakresy, w tym wymianę wykładowców akademickich i studentów. Już w ubiegłym roku dwoje studentów … Czytaj dalej

VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

Mamy przyjemność poinformować Państwa o VI Międzynarodowej Konferencji Magistrantów, która odbędzie się 10 maja 2018 roku o godzinie 10.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja jest organizowana już po raz szósty przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkołę Języka i Kultury Polskiej i Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Celem spotkania jest umożliwienie magistrantom oraz w wyjątkowych przypadkach … Czytaj dalej

Made in Poland – Made in Asia

8 maja 2018 roku odbędzie się szósta już edycja festiwalu filmowego Made in Poland. Tegoroczna odsłona festiwalu przebiegać będzie pod hasłem Made in Poland, Made in Asia. Zaprezentowane zostaną produkcje kinematografii polskiej, gruzińskiej, kirgiskiej oraz chińskiej, zawierające elementy charakteryzujące te obszary kulturowe. Celem festiwalu jest pogłębienie kompetencji kulturowych wśród studentów polskich oraz zagranicznych. Od początku swego istnienia Made in … Czytaj dalej

Zajęcia terenowe Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

7 kwietnia 2018 r. odbyły się trzecie już zajęcia terenowe w ramach Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Zajęcia zaczęły się w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Pani Małgorzata Wójcik, kierownik Działu Edukacji, przedstawiła słuchaczom propozycje dydaktyczne przygotowane dla grup szkolnych. Uczestnicy mogli również zwiedzić wszystkie sale wystawowe w pszczyńskim pałacu, a także stworzyć własną pocztówkę i zakładkę do książki z podobiznami Hochbergów. Istotnym akcentem  … Czytaj dalej

Gościnne wykłady prof. dr Jiwone Lee

W dniach 16-20 kwietnia 2018 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ gościć będzie prof. dr Jiwone Lee, wykładowczyni Hankuk University of Foreign Studies. Prof. Jiwone Lee w sposób szczególny interesuje się sztuką oraz wpływem nurtów artystycznych na twórczość artystów w różnych krajach. Na Uniwersytecie Śląskim poprowadzi cykl zajęć seminaryjnych z zakresu koreańskiej architektury, kina koreańskiego oraz przemian w muzyce dawnej i współczesnej. … Czytaj dalej

Accessibility