Międzynarodowa konferencja Literatura polska w świecie. Lektury znawców (21-22 maja 2007)

Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie Szkoła Języka i Kultury Polskiej 21 maja 2007 9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji. Sala Rady Wydziału. 9.30 Obrady plenarne. Lektury. Sala Rady Wydziału. Małgorzata Anna Packalén (Uniwersytet w Uppsali, Szwecja): Dokąd zmierzamy? Odczytywanie dwóch rzeczywistości przez pryzmat badań genderowych. Tokimasa Sekiguchi (University of Foreign Studies, Tokio, Japonia): Przyjaźnie o Wisławie Szymborskiej … Czytaj dalej

Tak daleko, a jednak blisko – promocja języka polskiego na lizbońskich targach językowych (8-10 marca 2007)

Po raz kolejny pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zostali zaproszeni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski na Międzynarodowych Targach Językowych „Expolingua”. Targi takie odbywają się co roku w kilku krajach europejskich, tym razem Polska była gościem honorowym Targów w Lizbonie w dniach 8-10 marca 2007. Ze Szkoły zostali wydelegowani dr hab. Jolanta Tambor, dr hab. Romuald Cudak oraz dr Aleksandra Achtelik i dr … Czytaj dalej

Kultura słowa polskiego w Niemczech – II cykl seminariów dla studentów niemieckich (marzec 2007)

Na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie w marcu br. roku został zainaugurowany II cykl seminariów poświęcony „Kulturze słowa polskiego w Niemczech”, który adresowany jest do niemieckich studentów tamtejszej polonistyki. Projekt jest kontynuacją wcześniej prowadzonej współpracy pomiędzy Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a Katedrą Języków Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie. Program jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zajęcia odbywały się od marca do lipca br. raz w miesiącu (w weekendy) … Czytaj dalej

Polsko-niemiecko-czeska konferencja certyfikacyjna w Lipsku (4-7 grudnia 2006)

Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego Jazyková politika v Evropě a certifikace polštiny a češtiny Konferencja pod patronatem Konference pod záštitou Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lipsku – Ryszarda Króla Generálního konzula České republiky v Drážďanech – Tomáše Podivínského Universität Leipzig Uniwersytet Śląski w Katowicach Univerzita Karlova v Praze Leipzig, 4.- 7. … Czytaj dalej

Londyn po polsku, czyli wszyscy chcą uczyć się języka polskiego (listopad 2006)

W dniach 3-5 listopada 2006 odbyły się w Londynie Międzynarodowe Targi Językowe „Language Show”. W tym roku Polska – gość honorowy Targów – była reprezentowana przez pracowników Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz wytypowanych przez Ministerstwo pracowników polskich uniwersytetów. Z Uniwersytetu Śląskiego na Targi zostali zaproszeni pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej: dr hab. Jolanta Tambor, dr Aleksandra Achtelik, mgr Magdalena Knapik. Zaproszono także prof. dr hab. Annę Dąbrowską z Uniwersytetu … Czytaj dalej

Wykłady w Mińsku (październik 2006)

19 października br. została zainaugurowana kolejna zagraniczna edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Białorusi. W uroczystej inauguracji wzięli udział: dr Sergiusz Ważnik – prodziekan Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego, Katarzyna Kaznowska – pracownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku oraz dr Aleksandra Achtelik – kierownik Podyplomowych Studiów i dr Agnieszka Madeja – długoletni pracownik … Czytaj dalej

Z polskim za pan brat (wrzesień 2006)

Intensywny kurs języka polskiego dla studentów Programu SOCRATES-Erasmus Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego jest jednym z kilku ośrodków w Polsce, którym Narodowa Agencja Programu Socrates zleciła przeprowadzenie intensywnego kursu języka polskiego dla studentów programu Socrates-Erasmus (EILC), którzy rozpoczną w roku akademickim 2006/2007 studia na różnych uczelniach w naszym kraju. Organizowanie tego typu kursów jest swoistego rodzaju wyróżnieniem, świadczy o renomie Szkoły. Już … Czytaj dalej

Jeśli sierpień – to tylko w Cieszynie (sierpień 2006)

Uroczysta inauguracja XVI letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, organizowanej rokrocznie przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się 31 lipca 2006 roku w cieszyńskiej Filii UŚ. Blisko 200 cudzoziemców z 32 krajów świata (Chiny, Japonia, Kirgistan, USA, Kanada, Egipt i, oczywiście, cała Europa) wzięło udział w ceremonii, której ukoronowaniem był wykład inauguracyjny dr Jolanty Tambor. Zgromadzeni w Cieszynie obcokrajowcy przez cały … Czytaj dalej

Polska w Italii, Śląsk w Italii (marzec-maj 2006)

Do Turynu przyjechałam na początku marca i choć we Włoszech byłam wielokrotnie, to Piemont był dla mnie tajemnicą. Odkrywałam go po raz pierwszy. Swe pierwsze kroki skierowałam do Katedry Języka Polskiego na Uniwersytecie w Turynie, która – jak się okazało – stała się moim drugim naukowym domem. Katedra kierowana jest przez profesor Krystynę Jaworską, literaturoznawcę. Ponadto w Katedrze pracuje dr Irena Putka, językoznawca oraz dr Agnieszka Szol, literaturoznawca, lektor wymienny, … Czytaj dalej

Język polski w świecie – certyfikat z języka polskiego coraz bardziej popularny (marzec, maj, czerwiec 2006)

Certyfikat z języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Do egzaminu przystępują obcokrajowcy uczący się języka polskiego zarówno w Polsce, jak i we własnych krajach. Na rosnące zainteresowanie językiem polskim mają wpływ różne czynniki, ale oczywistym jest fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – język polski tym samym stał się oficjalnym … Czytaj dalej

Accessibility