Wykłady w Mińsku (październik 2006)

19 października br. została zainaugurowana kolejna zagraniczna edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Białorusi. W uroczystej inauguracji wzięli udział: dr Sergiusz Ważnik – prodziekan Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego, Katarzyna Kaznowska – pracownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku oraz dr Aleksandra Achtelik – kierownik Podyplomowych Studiów i dr Agnieszka Madeja – długoletni pracownik … Czytaj dalej

Z polskim za pan brat (wrzesień 2006)

Intensywny kurs języka polskiego dla studentów Programu SOCRATES-Erasmus Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego jest jednym z kilku ośrodków w Polsce, którym Narodowa Agencja Programu Socrates zleciła przeprowadzenie intensywnego kursu języka polskiego dla studentów programu Socrates-Erasmus (EILC), którzy rozpoczną w roku akademickim 2006/2007 studia na różnych uczelniach w naszym kraju. Organizowanie tego typu kursów jest swoistego rodzaju wyróżnieniem, świadczy o renomie Szkoły. Już … Czytaj dalej

Jeśli sierpień – to tylko w Cieszynie (sierpień 2006)

Uroczysta inauguracja XVI letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, organizowanej rokrocznie przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się 31 lipca 2006 roku w cieszyńskiej Filii UŚ. Blisko 200 cudzoziemców z 32 krajów świata (Chiny, Japonia, Kirgistan, USA, Kanada, Egipt i, oczywiście, cała Europa) wzięło udział w ceremonii, której ukoronowaniem był wykład inauguracyjny dr Jolanty Tambor. Zgromadzeni w Cieszynie obcokrajowcy przez cały … Czytaj dalej

Polska w Italii, Śląsk w Italii (marzec-maj 2006)

Do Turynu przyjechałam na początku marca i choć we Włoszech byłam wielokrotnie, to Piemont był dla mnie tajemnicą. Odkrywałam go po raz pierwszy. Swe pierwsze kroki skierowałam do Katedry Języka Polskiego na Uniwersytecie w Turynie, która – jak się okazało – stała się moim drugim naukowym domem. Katedra kierowana jest przez profesor Krystynę Jaworską, literaturoznawcę. Ponadto w Katedrze pracuje dr Irena Putka, językoznawca oraz dr Agnieszka Szol, literaturoznawca, lektor wymienny, … Czytaj dalej

Język polski w świecie – certyfikat z języka polskiego coraz bardziej popularny (marzec, maj, czerwiec 2006)

Certyfikat z języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Do egzaminu przystępują obcokrajowcy uczący się języka polskiego zarówno w Polsce, jak i we własnych krajach. Na rosnące zainteresowanie językiem polskim mają wpływ różne czynniki, ale oczywistym jest fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – język polski tym samym stał się oficjalnym … Czytaj dalej

Gościnne wykłady w Szkole (marzec 2006)

W połowie marca w Szkole Języka i Kultury Polskiej zaroiło się od gości z różnych miejsc Europy. Przyjechali, by przeprowadzić zajęcia w Uniwersytecie Śląskim. Z Uniwersytetu w Daugavpils na Łotwie gościliśmy dr Krystynę Barkowską i dr. Andrzeja Kaziukiewicza, polonistów, a z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie polonistkę-językoznawczynię dr Ałłę Krawczuk i historyka dr. Andrzeja Kozickiego. Wszyscy czworo przeprowadzili serię wykładów i seminariów dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako … Czytaj dalej

15-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej (27 lutego 2006)

Spotkaniem w Auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego uczczono zakończenie 15 roku istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Rok 2005 obfitował w różne wydarzenia mające w sposób szczególny podkreślić ten jubileusz. W maju z inicjatywy Szkoły przy współpracy z Międzyinstytutową Pracownią Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie odbyła się konferencja Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, w której udział wzięli prelegenci … Czytaj dalej

Metodyczne warsztaty polonistyczne w Poczdamie (13-17 lutego 2006)

Jedną z form działalności Szkoły Języka i Kultury Polskiej jest kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji osób, które chcą uczyć lub już uczą polszczyzny obcokrajowców. Od kilku lat tego typu oferty edukacji kierowane są do osób mieszkających i pracujących w Polsce, a także za granicą (edycje studiów podyplomowych na Węgrzech i w Niemczech). Szkoła organizuje również krótsze formy w postaci kilku- lub kilkunastodniowych warsztatów majce na celu dokształcanie, pokazywanie metod i technik, … Czytaj dalej

Umowa o współpracy z Ogólnokrajową Szkołą Polską na Węgrzech (6 lutego 2006)

6 lutego 2006 nastąpiło podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Ogólnokrajową Szkołą Polską na Węgrzech. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego wykonawcą zapisów umowy jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej.  Ze Szkołą Polską jesteśmy związani od początków jej istnienia. Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech powstała w 2004 roku z inicjatywy węgierskiego Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej. Kadra polonistyczna, zatrudniona w węgierskiej placówce oświatowej, została przygotowana w ramach Podyplomowych … Czytaj dalej

Wigilia w Szkole Języka i Kultury Polskiej (14 grudnia 2005)

Nowy Rok bieży, W jasełkach leży. A kto, kto? Dzieciątko małe, Dajcie mu chwałę. Na ziemi. Ten wieczór miał niepowtarzalny charakter. Przy wspólnym stole zastawionym tradycyjnymi potrawami wigilijnymi zebrali się goście z całego świata, aby poznać polskie zwyczaje bożonarodzeniowe. W tym roku stołówka studencka przy pl. Sejmu Śląskiego zapełniła się po brzegi. Licznie przybyli studenci, którzy uczą się języka polskiego w Szkole, a studiują na Akademii … Czytaj dalej

Accessibility