Gościnne wykłady w Mińsku (listopad – grudzień 2005)

Współpraca Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku zaowocowała wyjazdem do Mińska na przełomie listopada i grudnia 2005 roku dwojga związanych ze Szkołą pracowników naukowych Wydziału Filologicznego – dr Joanny Kisiel (Zakład Teorii Literatury) oraz dr. Jana Grzeni (Zakład Współczesnego Języka Polskiego). Na miejscu oczekiwali ich niecierpliwie pracownicy sekcji polskiej, działającej pod kierunkiem prof. Ałły Kożynowej przy Katedrze Teoretycznego i Słowiańskiego Językoznawstwa, … Czytaj dalej

III zimowa szkoła języka polskiego w Mołdawii (listopad 2005)

W drugiej połowie listopada 2005 roku odbyła się już III zimowa szkoła języka polskiego w stolicy Republiki Mołdawii. Po raz kolejny Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mołdawii zaprosiła do Kiszyniowa dwie lektorki ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Za zgodą Rektora Uniwersytetu Śląskiego – prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka, oraz władz Szkoły – dr Jolanty Tambor i dr. hab. Romualda Cudaka, do Kiszyniowa wybrały się mgr Magdalena … Czytaj dalej

Kariera krakowianki w Berlinie (18-20 listopada 2005)

Tradycją stały się już wyjazdy pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego do Berlina na Targi Językowe Expolingua w celu promowania Szkoły i Uniwersytetu Śląskiego. W tym roku reprezentacja Szkoły została zaproszona do udziału w targach przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tegoroczne Targi były bowiem dla Polski szczególne. Odbywały się w czasie trwania roku polsko-niemieckiego i Polska była na nich gościem specjalnym. Co roku na kilkuset metrach kwadratowych … Czytaj dalej

Expolingua 2005 (18-20 listopada 2005)

W dniach 18-20 listopada 2005 r. w Berlinie odbyły się Międzynarodowe Targi Edukacyjne Expolingua 2005. Jak co roku uczestniczyła w nich Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, by przedstawić swą ofertę nauczania języka polskiego. Tegoroczne targi miały szczególny charakter, gdyż są jedną z imprez wkomponowanych w kalendarz Roku polsko-niemieckiego. Polska była gościem honorowym Targów. Szkoła Języka i Kultury Polskiej została zaproszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do współpracy … Czytaj dalej

Polskie podchody w niemieckich Sudetach (6-10 listopada 2005)

W dniach 6.11.2005-10.11.2005 doszło do szczególnego spotkania grupy niemieckich i polskich studentów z polskimi wykładowcami ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Było ono jednym z elementów trwającego właśnie roku polsko-niemieckiego. W założeniach rok polsko-niemiecki ma na celu przełamywanie stereotypów oraz budowanie pozytywnego obrazu Polski w Niemczech i Niemiec w Polsce. Został wobec tego opracowany specjalny program promocji przez takie jednostki jak: Departament Promocji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwo … Czytaj dalej

Warsztaty polonistyczne w Altenbergu (5-11 listopada 2005)

W dniach 5-11 listopada 2005 w Altenbergu w niemieckich Sudetach odbędą się warsztaty polonistyczne dla studentów niemieckich z Halle i z Lipska. Są one przygotowane w ramach roku polsko-niemieckiego. Warsztaty polonistyczne są organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle. Wezmą w nich udział studenci z Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle oraz z Uniwersytetu w Lipsku. Celem warsztatów będzie przede wszystkim przekazanie studentom (nauczycielom … Czytaj dalej

Skopje czeka na wykłady z polskiej literatury (2-6 listopada 2005)

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem im. św. św. Cyryla i Metodego w Skopju w Macedonii była kiedyś bardzo ożywiona. Jednak różne czynniki (w tym w dużej mierze działania wojenne na terenach byłej Jugosławii) spowodowały, że w ostatnich latach ograniczała się ona właściwie do wymiany studentów w ramach letnich szkół. Kilkoro polskich macedonistów jechało latem do Ohrydu, gdzie skopijski Uniwersytet lokuje swą letnią szkołę i z kolei kilkoro polonistów ze Skopja przyjeżdżało do Cieszyna, … Czytaj dalej

Bliskie kontakty z Łotwą (26-29 października 2005)

W dniach 26-29 października 2005 r. odbywała się w Daugavpils na Łotwie międzynarodowa konferencja zatytułowana Związki polsko-bałtyckie. Na konferencji Uniwersytet Śląski reprezentowała dr Aleksandra Achtelik, wygłaszając referat Literacka przechadzka po Wilnie. Ślady wielokulturowości. Udział w tym ważnym w krajach nadbałtyckich wydarzeniu był owocem dynamicznie rozwijającej się współpracy z Łotwą, która rozpoczęła się od podpisania przez Szkołę języka i Kultury Polskiej umowy w ramach programu Socrates-Erasmus z Uniwersytetem w Daugavpils. Już pierwszy rok współpracy … Czytaj dalej

Odświeżone kontakty ze Lwowem (październik 2005)

W ramach zawartej w 1994 roku umowy o współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Narodowym Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie, 10 października 2005 r. mgr Wioletta Hajduk-Gawron ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ została zaproszona z wykładami gościnnymi na tamtejszą katedrę polonistyki. Pomieszczenia polonistyki, mieszczące się w byłym budynku Sejmu Galicyjskiego, obecnie są remontowane, ale pomimo tych utrudnień wszystkie zajęcia odbywają się w niezakłóconym rytmie. Porządku … Czytaj dalej

Konferencja „Literatura polska” (16-18 maja 2005)

W dniach od 16 do 18 maja 2005 roku odbyła się w Uniwersytecie Śląskim międzynarodowa konferencja Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. Konferencja została zorganizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, która w ten sposób rozpoczęła świętowanie 15. rocznicy swojego istnienia oraz przez Międzyinstytutową Pracownię Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie, dla której z kolei konferencja stała się faktycznym rozpoczęciem działalności. Gdyby opisywać konferencję od strony statystycznej, „buchalteryjnej”, … Czytaj dalej

Accessibility