Zajęcia terenowe Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

7 kwietnia 2018 r. odbyły się trzecie już zajęcia terenowe w ramach Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Zajęcia zaczęły się w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Pani Małgorzata Wójcik, kierownik Działu Edukacji, przedstawiła słuchaczom propozycje dydaktyczne przygotowane dla grup szkolnych. Uczestnicy mogli również zwiedzić wszystkie sale wystawowe w pszczyńskim pałacu, a także stworzyć własną pocztówkę i zakładkę do książki z podobiznami Hochbergów. Istotnym akcentem  … Czytaj dalej

Warsztaty interkulturowe w SP nr 20 w Rudzie Śląskiej

22 marca 2018 roku studenci Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Śląskich po raz drugi poprowadzili warsztaty interkulturowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej. W ten międzynarodowy sposób świętowano początek kalendarzowej wiosny. Dzieciom i młodzieży w klasach IV – VI zaproponowane zostały zajęcia, które miały na celu poszerzenie ich wiedzy o innych krajach i narodach. Bogaty program obejmował lekcje języków, … Czytaj dalej

Zajęcia terenowe Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Drugie zajęcia terenowe w ramach Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie odbyły się na terenie Ziemi Częstochowskiej oraz Śląska Białego i Czarnego (Lelów – Częstochowa – Koszęcin – Radzionków). Początek zajęć miał miejsce we wsi Lelów (powiat częstochowski). Wykład poświęcony roli Żydów w regionie wygłosił w miejscowej synagodze Mirosław Skrzypczyk, prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno–Kulturalnego. Słuchacze mieli także okazję zwiedzić ohel cadyka Dawida Bidermana. Uczestnicy … Czytaj dalej

Gościnne wykłady na Uniwersytecie w Wiedniu

W dniach 12-16 marca 2018 r. prof. Danuta Pluta-Wojciechowska oraz dr Romualda Piętkowa gościły na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie prowadziły zajęcia, wykłady i konwersatoria z zakresu języka polskiego jako obcego, grzeczności językowej, językowego obrazu świata. Wykładowczynie odwiedziły także Szkołę Polską w Wiedniu, w której poprowadziły zajęcia dla dzieci polskich i polonijnych. Wyjazd z ramienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ odbył się w ramach programu Erasmus+.

Dr Li Yinan z gościnnymi wykładami na UŚ

W dniach 19-23 marca 2018 na zaproszenie Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich gościem Wydziału Filologicznego była dr Li Yinan, kierownik Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Przyjechała na Uniwersytet Śląski w ramach programu Erasmus+ KA107. Dr Li Yinan prowadziła zajęcia dla studentów międzynarodowych studiów polskich. Wygłosiła także otwarty wykład dla studentów i pracowników Wydziału Filologicznego zatytułowany „Objąłem w ramiona wszystkie przeszłe i przyszłe pokolenia”. Wpływ … Czytaj dalej

Prof. Andrea De Carlo z gościnnymi wykładami w KMSP UŚ

W marcu w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ gości prof. Andrea De Carlo z Università degli studi di Napoli L’Orientale. Prof. Andrea De Carlo został zaproszony jako visiting profesor, by poprowadzić cykl zajęć seminaryjnych, wykładów i konwersatoriów z zakresu kultury śródziemnomorskiej: literatury, sztuki, relacji polsko-włoskich. Zajęcia przeznaczone są dla studentów międzynarodowych studiów polskich (2 i 3 rok studiów I stopnia), którzy w ramach swoich specjalizacji wybrali program … Czytaj dalej

Pierwsze zajęcia terenowe Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

17 lutego 2018 roku słuchacze Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŚ wzięli udział w pierwszych zajęciach terenowych zatytułowanych Śląskie narracje w okręgu przemysłowym. Zajęcia składały się z trzech bloków, pierwszy z nich odbył się w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie – uczestnicy zapoznali się z ofertą zajęć edukacyjnych w skansenie, a następnie udali się na krótkie zajęcia warsztatowe do kilku obiektów. Drugi blok przeprowadzony … Czytaj dalej

Inauguracja Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

16 lutego 2018 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się inauguracja interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości wzięło udział ponad pięćdziesięcioro słuchaczy chcących poszerzać swoją wiedzę i doskonalić kompetencje w zakresie znajomości specyfiki województwa śląskiego i jego regionów. Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Tambor, kierownik Studiów, która podkreśliła innowacyjność i interdyscyplinarność kierunku łączącego zarówno wykłady akademickie, … Czytaj dalej

Accessibility