Wyjazdowe warsztaty polonistyczne na Ukrainie

Na Ukrainie został zrealizowany projekt „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”, który adresowany był dla nauczycieli języka polskiego oraz osób polskiego pochodzenia doskonalących znajomość języka swoich przodków. Z ramienia Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na Ukrainę w dniach 2-11 listopada br. zostały skierowane dr hab. Aleksandra Achtelik i dr Monika Krzempek, które miały przeprowadzić cykl zajęć w Zaporożu i Żytomierzu. W ramach projektu … Czytaj dalej

Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w USA

8 listopada 2017 roku dr Justyna Budzik, która od kilku lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej poprowadziła lekcję pokazową dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Polskiej im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue. Szkołę prowadzi pani Anna Cholewińska, uczy się w niej ponad 90 osób w klasach od I do VIII. Dr Justyna Budzik zaproponowała uczniom zajęcia interdyscyplinarne, łączące wiedzę o współczesnej polskiej filmografii oraz literaturze.  Zajęcia odbyły się w ramach … Czytaj dalej

Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w Rosji

W dniach 19-28 listopada 2017 r. w Irkucku na Syberii zorganizowane zostały zajęcia, spotkania seminaryjne, lekcje pokazowe oraz spotkania metodyczne w ramach projektu „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty języka polskiego” prowadzonego na zlecenie Senatu RP w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą.  Z ramienia Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ wykłady prowadziły mgr Kinga Groszewska oraz mgr Małgorzata Nieużyła, wykładowczynie z wieloletnim doświadczeniem glottodydaktycznym.  W warsztatach uczestniczyli … Czytaj dalej

Inauguracja kolejnej edycji studiów podyplomowych w Irlandii

28 października 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Irlandii. Projekt jest prowadzony przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ wraz z Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym już po raz drugi. W uroczystości uczestniczyli: dr hab. Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów, dr hab. Katarzyna Wyrwas, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej oraz dr Wojciech Kostka z Polsko-Irlandzkiego … Czytaj dalej

Wyjazdowe warsztaty polonistyczne na Ukrainie

W dniach 10-22 października 2017 na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki odbyły się spotkania wykładowe i warsztatowe organizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach zadania „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”.  Zajęcia przeprowadziły dr Ewa Biłas-Pleszak oraz dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – wykładowczynie na co dzień pracujące w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studenci 4, 5 i 6 … Czytaj dalej

Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w Kazachstanie

W dniach 5-15 października 2017 w Ałmacie w Kazachstanie odbyły się wyjazdowe warsztaty polonistyczne organizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach zadania „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”. Zajęcia lektoratowe, seminaria i spotkania poświęcone polskiej kulturze, a także lekcje pokazowe prowadziły mgr Agata Rudzińska i mgr Anna Gawryś ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Projekt jest współfinansowany przez Senat RP. Zajęcia … Czytaj dalej

Accessibility