Coraz szersze kręgi śląsko-chińskiej współpracy (20-24.10.2012)

W dniach 20-24 października w Chinach przebywała delegacja Uniwersytetu Śląskiego, w której uczestniczyli: prof. UŚ, dr hab. Jolanta Tambor, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, prof. UŚ, dr hab. Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, prof. UŚ, dr hab. Magdalena Pastuch, dyrektor Instytutu Języka Polskiego oraz Karolina Pawlik, doktorantka Wydziału Filologicznego UŚ, absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego prowadzonych przez SJiKP, która uzyskała roczne stypendium naukowe Rządu Chińskiej Republiki Ludowej i przebywa obecnie w Szanghaju. Delegacja UŚ była częścią większego przedsięwzięcia: rozmów na temat dalszego rozwijania współpracy między województwem śląskim a prowincją Liaoning. Delegacją wojewódzką kierowali Andrzej Gościniak, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i Tomasz Stemplewski, dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Po przylocie do Pekinu, w niedzielę 21.10 pracownicy UŚ mieli okazję zobaczyć Wielki Mur w miejscowości Huangchua. Wieczorem uroczystą kolacją podjął gości prof. Zhao Gang, dziekan Wydziału Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. W kolacji uczestniczyli zaprzyjaźnieni poloniści: prof. Yi Lijun, najwybitniejsza tłumaczka literatury polskiej na język chiński, prof. Yuan Hanrong, tłumacz, prof. Zhao Gang, dziekan Wydziału, Li Yinan i He Juan, asystentki w Katedrze Języka Polskiego oraz dr Andrzej Ruszer z UJ, obecny lektor języka polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych.

Następnego dnia, 22.10. – prof. UŚ, dr hab. Jolanta Tambor, przeprowadziła wykład o polskich dialektach na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych. Słuchaczami byli studenci pekińskiej polonistyki. Spotkanie było tym milsze, że wszyscy zgromadzeni na sali odbyli wcześniej roczny staż na Uniwersytecie Śląskim w Szkole Języka i Kultury Polskiej i w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich. Studenci bardzo dobrze znają już język polski, więc rozszyfrowywanie tajników stylizowanych na dialekty polskich piosenek nie sprawiało im trudności, bawili się przy tym świetnie.

W tym samym dniu o godz. 12.00 odbyło się spotkanie na temat współpracy UŚ z uczelniami chińskimi z Ambasadorem RP w Pekinie, Tadeuszem Chomickim oraz Arturem Wyszyńskim, radcą Ambasady ds. kulturalnych i naukowych. W spotkaniu wzięli udział, prof. UŚ, dr hab. Jolanta Tambor, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Zagranicznych, prof. UŚ, dr hab. Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, prof. UŚ, dr hab. Magdalena Pastuch, dyrektor Instytutu Języka Polskiego ze strony UŚ oraz Karolina Pawlik, doktorantka Wydziału Filologicznego UŚ, absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego prowadzonych przez SJiKP, a także Andrzej Gościniak, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i Tomasz Stemplewski, dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W czasie spotkania omówiono dalszą współpracę z PUJO w Pekinie, z którym UŚ podpisał bilateralną umowę o współpracy w 2011 roku oraz działania zmierzające do utworzenia lektoratu języka polskiego na Northeastern University w Shenyang oraz powstania Instytutu Konfucjusza w Katowicach.

23.10.2012 – odbyło się spotkanie z władzami Uniwersytetu Północno-Wschodniego (Northeastern University) w Shenyang. Rozmowy dotyczyły zarówno utworzenia Instytutu Konfucjusza w UŚ, jak i otwarcia lektoratu języka polskiego w Shenyang. W czasie rozmów został przekazany list intencyjny JM Rektora UŚ, prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia z zaproszeniem władz uczelni w Shenyang do Katowic. Po spotkaniu goście zostali zaproszeni do zwiedzania Zakazanego Miasta w Shenyang. Wieczorem delegacja UŚ i Województwa Śląskiego wzięła udział w bankiecie na zaproszenie przewodniczącego Zgromadzenia Ludowego prowincji Liaoning, Li Fenga.

Accessibility