Delegacja z Uniwersytetu Śląskiego z wizytą na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (15-18 grudnia 2016)

W dniach 15-18 grudnia na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych przebywać będą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, prof. dr hab. Jolanta Tambor, pełnomocnik JM Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz mgr Beata Klyta, wicedyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Delegacja UŚ została zaproszona do udziału w prestiżowej konferencji „Rozwój stosunków chińsko-polskich: rozwój i perspektywa”, która odbędzie się 16 grudnia w Pekinie. Uniwersytet Śląski jest też honorowym współorganizatorem tego wydarzenia. Celem konferencji jest analiza minionych i aktualnych wydarzeń w dziejach kontaktów chińsko-polskich rozpatrywanych z perspektywy kulturowej, politycznej, społecznej i gospodarczej. Konferencja połączona jest w obchodami 5-lecia istnienia Centrum Studiów Polskich PUJO.

Istotnym punktem uroczystości będzie podpisane przez prof. Tomasza Pietrzykowskiego wraz z rektorami 4 innych polskich uczelni memorandum w sprawie współprowadzenia Centrum Studiów Polskich oraz wręczenie listu JM Rektora UŚ do Rektora PUJO, prof. Long Penga.

Związki pomiędzy Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych a Uniwersytetem Śląskim od wielu lat są bardzo silne, a ożywiona współpraca zaowocowała podpisaniem umowy bilateralnej. Dr Li Yinan, kierownik Katedry Polonistycznej PUJO doktoryzowała się na Wydziale Filologicznym UŚ pod kierunkiem prof. Romualda Cudaka i w październiku prowadziła zajęcia w Szkole Prawa Chińskiego, a w listopadzie br. prof. Zhao Gang, dziekan Wydziału Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych przebywał na Uniwersytecie Śląskim jako visiting professor w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich, prowadził także wykłady w Szkole Prawa Chińskiego na WPiA UŚ. Prof. Zhao Gang kilka lat temu został uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.

W czasie wizyty zostaną także poruszone kwestie związane z planowanymi działaniami obydwu uniwersytetów, w tym specjalną umową między Wydawnictwem UŚ i Wydawnictwem PUJO, której owocem będą m.in. wspólne publikacje o charakterze dydaktycznym i naukowym skierowane w sposób szczególny do studentów z Chin, którzy uczą się języka polskiego i swą przyszłość zawodową planują związać z naszym krajem.

Accessibility