Dni Języków na Uniwersytecie Śląskim (2015/2016)

Po sukcesie i dużym zainteresowaniu pierwszymi edycjami Dni Języków na Uniwersytecie Śląskim, w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 odbędą się kolejne warsztaty językowo-kulturowe: 18.11 (język kazachski, turecki i kirgiski), 17.12 (język chiński i koreański), 18.01 (język portugalski i hiszpański). Spotkania poświęcone kolejnym językom świata obejmowały będą naukę podstawowych zwrotów umożliwiających swobodną komunikację, najważniejsze informacje geograficzno-turystyczne, zagadnienia dotyczące kultury i tradycji, degustacje, pokazy tańca i inne atrakcje. Warsztaty mają charakter otwartych spotkań, a ich głównym celem jest kreowanie postawy otwartości wobec odmienności językowo-kulturowej, a także ochrona wartości niematerialnych.

Opiekę nad Dniami Języków sprawuje fanpage UŚ „Świat na wyrywki” prowadzony przez studentów Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich.

Zgłoszenia udziału w warsztatach zawierające imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: tydzienkultur@gmail.com.

Accessibility