Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor nominowana w kategorii Przyjaciel Studenta 2013 (2014)

Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor została nominowana w konkursie Laur Studencki. Nagroda środowiska studentów Uniwersytetu Śląskiego w kategorii Przyjaciel Studenta 2013. Sama nominacja jest zaszczytem, ponieważ kandydatów zgłaszają studenci. Osoba nominowana powinna cechować się postawą pro studencką, być wzorem do naśladowania, inspirować oraz aktywnie działać na rzecz polepszenia sytuacji studentów na wszelkich możliwych polach. Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszy polega na zgłaszaniu przez studentów osób, które według nich są wyjątkowo przychylnie nastawione do grona studenckiego. Drugi etap to internetowe głosowanie, w którym może wziąć udział każdy student UŚ posiadający konto w systemie USOS. Głosowanie odbywa się na stronie: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/1/.
Zachęcamy wszystkich do udziału w głosowaniu!

Accessibility