Dyżury nauczycieli i wykładowców

Dyżury pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły

środy 13:00-13:45 (zdalnie)

Dr hab. Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły

czwartki 13:00-13:45 (zdalnie)

 Mgr Karolina Graboń

poniedziałki 13:00-13:45 (stacjonarnie)

Dr Maria Czempka-Wewióra

czwartki 13:00-13:45 (zdalnie)
https://us02web.zoom.us/j/85329802608?pwd=RlFmRzNWT2dCQVdIK215SXlsQnJqdz09
Meeting ID: 853 2980 2608
Passcode: id0KkT

Mgr Kinga Groszewska

czwartki 13:00-13:45 (zdalnie)

Dr Anna Gałęziowska-Krzystolik

poniedziałki 13:00-13:45 (zdalnie)

Mgr Marcin Kluczny

czwartki 13:00-13:45 (zdalnie)

Dr Agnieszka Madeja

wtorki 13:00-13:45 (zdalnie)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82949145910?pwd=VWdzNzJNVFN3dWxKTURLTUIwK3pVQT09

Meeting ID: 829 4914 5910
Passcode: CP1SX4

Mgr Magdalena Knapik

środy 13:00-13:45 (stacjonarnie)

Dr Barbara Morcinek-Abramczyk

środy 13:00-13:45 (zdalnie)

Mgr Natalia Moiseienko

poniedziałki 13:00-13:45 (stacjonarnie)

 Dr Małgorzata Smereczniak

czwartki 13:15-14:00

Mgr Magdalena Nowak

piątki 13:00-13:45 (zdalnie)

Mgr Anna Gawryś-Mazurkiewicz

środy 13:00-13:45 (zdalnie)

Mgr Paulina Stasiak

środy 13:00-13:45 (zdalnie)

Mgr Tomasz Gęsina

poniedziałki 13:00-13:45 (zdalnie)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhlNTg4OGItNDVhMi00OGMyLThkMGQtODA1ODNlNmJiZTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%2292a0bb78-9af7-4cf8-8f16-4bc4200ec715%22%7d

Mgr Katarzyna Szczotka

piątki 13:00-13:45 (zdalnie)

 

 

Accessibility