Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (19-20 listopada 2016)

W dniach 19-20 listopada 2016 roku odbędzie się już drugi organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. W listopadowej edycji egzaminu weźmie udział 60 osób. Egzamin przeprowadzony zostanie na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C1 i testował będzie umiejętności posługiwania się językiem polskim w ramach sprawności mówienia, pisania, poprawności gramatycznej, rozumienia tekstu oraz rozumienia ze słuchu. Osoby, które zgłosiły chęć udziału w egzaminie proszone są o przybycie o godzinie 9.30 na plac Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach (budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego), sala 307.

W skład komisji wejdą wykładowczynie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ: dr hab. Aleksandra Achtelik (przewodnicząca), dr Agnieszka Madeja, dr Wioletta Hajduk-Gawron, dr Małgorzata Smereczniak i dr Barbara Morcinek-Abramczyk, które posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych z jpjo, są również członkiniami Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ w 2016 roku otrzymała uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z jpjo. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.sjikp.us.edu.pl/certyfikat_k/index.php. Następne egzaminy odbędą się już po Nowym Roku.

Accessibility