Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

W dniach 18-20 października 2017 po raz siódmy odbędzie się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który pod dachem Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach zgromadzi przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu. Współpraca tych trzech środowisk ma „Uwolnić biznes” i – dzięki realizacji ich postulatów – przyczynić się do lepszego rozwoju gospodarki. 

Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która od 27 lat zajmuje się promocją przedsiębiorczości i pobudza jej rozwój, jednocześnie stanowiąc miejsce dialogu i współpracy pomiędzy biznesem a administracją rządową i samorządową Obecnie RIG w Katowicach zrzesza blisko 500 firm ze Śląska. Natomiast w organizowanym przez Izbę Europejskim Kongresie MŚP do tej pory wzięło udział blisko 25 tysięcy osób!

 Do udziału w Radzie Programowej Kongresu zostali zaproszeni: JM Rektor UŚ prof, dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ prof. dr hab. Jolanta Tambor.

Zobacz także: http://ekmsp.eu/pl/program/ rada-programowa/

Accessibility