Festiwal Języka Ojczystego (luty 2015)

W dniach 20, 25 i 26 lutego 2015 roku z ramienia Oddziału Katowickiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zorganizowany został Festiwal Języka Ojczystego. W ostatnim Dniu Festiwalu do grona ekspertów zaproszona została dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, która zabrała głos w debacie zatytułowanej „Co z tym ojczystym? – ekspercki panel dyskusyjny”. Wystąpienie Pani Profesor dotyczyło tematyki bliskiej studentom obcokrajowcom, którzy przyjeżdżają do Polski, by uczyć się naszego języka i poznawać naszą kulturę – czym jest język ojczysty, czy jest dla nas wartością, jakie są tego powody oraz w jaki sposób postrzegaliśmy język polski dawniej, a jak patrzymy na niego współcześnie. Głos zabrali przedstawiciele studentów obcokrajowców międzynarodowych studiów polskich prowadzonych przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ: Margarita Borovikova (Kazachstan), Svitlana Borovkova (Ukraina) oraz Leonardo Sopchaki (Brazylia), którzy mówili o tym, co język znaczy dla każdego z nich, jakie niesie z sobą dziedzictwo oraz dlaczego wybrali studia w języku polskim. Debatę podsumowała ożywiona dyskusja z udziałem ekspertów oraz zgromadzonych gości.
Zobacz: http://www.fil.us.edu.pl/ijp/aktualnosci/0028/plakat.pdf

Accessibility