Gościnne wykłady na Uniwersytecie w Wiedniu

W dniach 12-16 marca 2018 r. prof. Danuta Pluta-Wojciechowska oraz dr Romualda Piętkowa gościły na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie prowadziły zajęcia, wykłady i konwersatoria z zakresu języka polskiego jako obcego, grzeczności językowej, językowego obrazu świata. Wykładowczynie odwiedziły także Szkołę Polską w Wiedniu, w której poprowadziły zajęcia dla dzieci polskich i polonijnych.

Wyjazd z ramienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ odbył się w ramach programu Erasmus+.

Accessibility