Gościnne wykłady w ramach programu Erasmus+ KA107

W dniach 27-31 maja 2019 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich) gościła mgr Polina Makarova z Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.
Wykładowczyni przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych o charakterze otwartym. W seminariach udział wzięli studenci 1 i 2 roku studiów II stopnia filologii polskiej o specjalności nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców oraz kulturoznawstwa. Tematyka spotkań związana była z praktyczną nauką języka polskiego jako obcego oraz onomastyki w Kaliningradzie.
Przyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+ KA107.

Informacje o pobycie mgr Poliny Makarovej pojawiły się także na stronie uczelni partnerskiej: https://www.kantiana.ru/news/151/252922/

 

Accessibility