Gościnne wykłady w ramach programu Erasmus+ KA107

W dniach 3-7 czerwca 2019 r. na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach gościł prof. Yuriy Plyska z Uniwersytetu Narodowego Akademii Ostrogskiej.

Wykładowca przeprowadził cykl seminariów i konwersatoriów dla studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, które dotyczyły problemów uczestnictwa w kulturze współczesnego człowieka oraz kompetencyjno-osobowościowych kontekstów komunikacji międzyludzkiej.

W trakcie pobytu odbyło się także spotkanie z wykładowcami uczelni goszczącej, na którym poruszone zostały kwestie dalszej współpracy międzyuczelnianej.

Wyjazd zrealizowany został w ramach programu Erasmus+ KA107.

Accessibility