Gościnne wykłady w Szkole (marzec 2006)

W połowie marca w Szkole Języka i Kultury Polskiej zaroiło się od gości z różnych miejsc Europy. Przyjechali, by przeprowadzić zajęcia w Uniwersytecie Śląskim.

Z Uniwersytetu w Daugavpils na Łotwie gościliśmy dr Krystynę Barkowską i dr. Andrzeja Kaziukiewicza, polonistów, a z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie polonistkę-językoznawczynię dr Ałłę Krawczuk i historyka dr. Andrzeja Kozickiego. Wszyscy czworo przeprowadzili serię wykładów i seminariów dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach i w Rybniku. Panie rozmawiały ze słuchaczami Studium o nauczaniu języka polskiego w swoich krajach, mówiły o trudnościach w opanowaniu polskiej gramatyki i polskiej wymowy, o motywacjach młodych ludzi na Łotwie i na Ukrainie do wybierania polonistyki jako kierunku swych studiów. Panowie z kolei mówili przede wszystkim o polonicach w swoich krajach, o związkach kulturowych z Polską, o stereotypach ciążących na naszych wzajemnych stosunkach.

Słuchacze Studium byli bardzo zainteresowani tematyką zajęć. Zadawali wiele dodatkowych pytań, chcąc skorzystać z szansy i dowiedzieć się jak najwięcej o specyfice studiowania i uczenia się w krajach, które być może dla kilkorga z nich na jakiś czas, po ukończeniu Studium, staną się miejsce ich pracy. Zapewne część z nich zamierza podjąć takie wyzwanie, o czym świadczyła liczba pytań, także czysto praktycznych: jak tam się żyje, ile się zarabia, co trzeba załatwić, by wyjechać do pracy w szkołach i na uczelniach łotewskich i litewskich.

Z wizyt naszych gości skorzystali także studenci polonistyki. Dr Andrzej Kozicki 20 marca 2006 wygłosił wykład zatytułowany Polska spuścizna kulturalna w powojennym Lwowie: polityka władz sowieckich i nastawienie ludności. Wykład odbył się w ośrodku w Rybniku. Przyszli na niego przede wszystkim studenci I i II roku polonistyki. Lwowski historyk mówił o swym mieście jako miejscu nadzwyczaj żywo związanym z kulturą polską. Wymieniał wiele nazwisk Polaków, którzy dłużej lub krócej byli związani ze Lwowem i okolicami: Tadeusza Boya Żeleńskiego, Marię Konopnicką, Gabrielę Zapolską, Artura Grottgera, Juliusza Słowackiego, Władysława Bełzę, Stefanię Skwarczyńską i wielu, wielu innych. Dla studentów-polonistów było to zapewne niezwykła przeżycie na żywo usłyszeć, jak o tych kwestiach mówi, jak je komentuje ktoś, kto urodził się, wychował, na co dzień mieszka i pracuje na Ukrainie.

Katowiccy studenci polonistyki skorzystali z kolei z tych wizyt na zajęciach lektoratowych z języka niemieckiego. I i II rok miał swoje zajęcia z Juttą Jesko, pracownikiem Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle. Studenci rozmawiali o życiu codziennym w Niemczech, współczesnej niemieckiej rodzinie, o reklamie niemieckiej i jej podobieństwach i różnicach z reklamą polską. Ich poziom znajomości języka niemieckiego został bardzo dobrze oceniony przez gościa z Niemiec.

Wykładowcy z Łotwy i z Niemiec przybyli do Polski w ramach programu Socrates-Erasmus, pracownicy uczelni lwowskiej w ramach bilateralnej umowy zawartej przez nasze uniwersytety.

Accessibility