Roczny kurs przygotowawczy dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim

  poniedziałek/Monday wtorek/Tuesday środa/Wednesday czwartek/Thursday piątek/Friday
9.45-11.15

MF1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Szczotka, s. 102

MF2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr P. Stasiak, s. 336

HUM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 12

ZM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Madeja, s. 013

BC1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Nowak, s. 207

BC2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr T. Gęsina, s. 47

MF1 Słownictwo specjalistyczne, dr A. Tambor, s. 11

MF2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr A. Gawryś, s. 12

HUM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr B. Morcinek-Abramczyk, s. 336

ZM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Madeja, s. 013

BC1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 425

BC2 Geografia, dr T. Spórna, s. 207

MF1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr B. Morcinek-Abramczyk, s. 425

MF2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 336

HUM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Gałęziowska-Krzystolik, s. 12

ZM Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Groszewska, s. 013

BC1 Słownictwo specjalistyczne, prof. A. Achtelik, s. 207

BC2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr T. Gęsina, s. 11

MF1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Szczotka, s. 425

MF2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 11

HUM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Gałęziowska-Krzystolik, s. 12

ZM Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Groszewska, s. 013

BC1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr N. Moiseienko, s. 47

BC2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr P. Stasiak, s. 336

MF1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 11

MF2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr P. Stasiak, s. 336

HUM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 013

ZM Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Kluczny, s.

BC1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr N. Moiseienko, s. 12

BC2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr B. Morcinek-Abramczyk, s. 102

11.30-13.00

MF1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Szczotka, s. 102

MF2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr P. Stasiak, s. 336

HUM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 12

ZM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Madeja, s. 013

BC1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Nowak, s. 207

BC2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr T. Gęsina, s. 47

MF1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 11

MF2 Słownictwo specjalistyczne, dr A. Tambor, s. 12

HUM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr B. Morcinek-Abramczyk, s. 336

ZM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Madeja, s. 013

BC1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 425

BC2 Geografia, dr T. Spórna, s. 207

MF1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr B. Morcinek-Abramczyk, s. 425

MF2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 336

HUM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Gałęziowska-Krzystolik, s. 12

ZM Słownictwo specjalistyczne, mgr T. Gęsina, s. 013

BC1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 11

BC2 Słownictwo specjalistyczne, prof. A. Achtelik, s. 403

MF1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Szczotka, s. 425

MF2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 11

HUM Słownictwo specjalistyczne, dr M. Maciołek, s. 12

ZM Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Groszewska, s. 013

BC1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr N. Moiseienko, s. 47

BC2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr P. Stasiak, s. 336

MF1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 11

MF2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr P. Stasiak, s. 336

HUM Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 013

ZM Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Kluczny, s.

BC1 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr N. Moiseienko, s. 12

BC2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr B. Morcinek-Abramczyk, s. 102

13.00-13.45 KONSULTACJE DLA STUDENTÓW
13.45-15.15

MF1 Matematyka, mgr T. Witczak, s. 102 (od 14.10)

ZM Wiedza o Polsce, mgr M. Knapik, s. 013

HUM Wiedza o Polsce, mgr M. Nowak, s. 11

BC2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr T. Gęsina, s. 013

ZM Socjologia języka, prof. A. Skudrzyk, s. 11

 

MF2 Wiedza o Polsce, mgr M. Nowak, s. 013

HUM Socjologia języka, dr A. Warzecha, s. 11 (od 27.11)

ZM Wstęp do interpretacji, mgr A. Gawryś, s. 12

 ZM Kompozycja tekstu, dr A. Gałęziowska-Krzystolik, s. 11

HUM Wstęp do interpretacji, dr K. Kozakowski, s. 12

BC1 Wstęp do nauk o Ziemi, dr K. Szopa, s. 101

MF2 Matematyka, dr T. Zürcher, s. 102
BC1 Geografia, dr T. Spórna, s. 013
15.30-17.00 MF2 Matematyka, dr P. Gładki, s. 102 (od 14.10)

BC1 Wiedza o Polsce, mgr M. Nowak, s. 013

HUM Kompozycja tekstu, M. Bonczar, s. 11

BC2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr T. Gęsina, s. 013

ZM Socjologia języka, prof. A. Skudrzyk, s. 11

MF1 Wiedza o Polsce, mgr M. Nowak, s. 013

HUM Socjologia języka, dr A. Warzecha, s. 11 (od 27.11)

 MF2 Informatyka, dr R. Kopoczek, s. 422

HUM Wstęp do interpretacji, dr K. Kozakowski, s. 11

BC2 Wstęp do nauk o Ziemi, dr K. Szopa, s. 101

 MF1 Matematyka, dr T. Zürcher, s. 102

BC1 Geografia, dr T. Spórna, s. 013 (45 min., do 16:15)

BC2 Wiedza o Polsce, mgr M. Nowak, s. 12

17.15-18.45   BC2 Kompozycja tekstu, mgr M. Dyga, s. 11
MF2 Kompozycja tekstu, mgr M. Sroka, s. 207
 BC1 Kompozycja tekstu, mgr M. Dyga, s. 013
MF1 Kompozycja tekstu, mgr M. Sroka, s. 207
 MF1 Informatyka, dr R. Kopoczek, s. 310
BC1 i BC2 Wstęp do nauk o Ziemi, dr K. Szopa 
 

 

Accessibility