Roczny kurs przygotowawczy dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim

  poniedziałek/Monday wtorek/Tuesday środa/Wednesday czwartek/Thursday piątek/Friday
9.45-11.15

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Madeja, s. 425

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 12

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr T. Gęsina, s. 013

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 11

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Madeja, s. 425

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 12

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Nieużyła, s. 013

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr T. Gęsina, s. 11

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Gałęziowska-Krzystolik, s. 425

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr J. Malejka, s. 12

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Nieużyła, s. 013

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr A. Gawryś, s. 11

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Groszewska, s. 12

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Nieużyła, s. 013

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr A. Gawryś, s. 11

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr B. Morcinek-Abramczyk, s. 425

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Groszewska, s. 12

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Kluczny, s. 013

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 11

11.30-13.00

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Madeja, s. 425

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 12

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr T. Gęsina, s. 013

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 11

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Madeja, s. 425

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Smereczniak, s. 12

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Nieużyła, s. 013

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr T. Gęsina, s. 101

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Gałęziowska-Krzystolik, s. 425

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr J. Malejka, s. 101

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Nieużyła, s. 013

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr A. Gawryś, s. 11

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Groszewska, s. 12 

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Nieużyła, s. 013

KP2 Kompozycja tekstu mówionego i pisanego, dr W. Hajduk-Gawron, s. 11

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr B. Morcinek-Abramczyk, s. 425

KP2 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr K. Groszewska, s. 12

KP3 Lektorat języka polskiego jako obcego, mgr M. Kluczny, s. 013

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 11

13.15-14.45

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Madeja, s. 425

KP4 Wstęp do nauk o ziemi (20h), dr T. Spórna, s. 013

KP1,2,3 Lektorat języka polskiego – słownictwo specjalistyczne humanistyczne, dr A. Tambor, s. 013

KP4 Ś Wstęp do interpretacji tekstów, dr M. Smereczniak, s. 11

H1 Wstęp do interpretacji tekstów, mgr K. Graboń, s. 013

H2 Wstęp do interpretacji tekstów, mgr A. Gawryś, s. 207

KP4 Ś Lektorat języka polskiego – słownictwo specjalistyczne ścisłe, dr A. Tambor, s. 12

 

KP1 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr A. Gałęziowska-Krzystolik, s. 425

KP4 Lektorat języka polskiego jako obcego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 11

KP1 Kompozycja tekstu pisanego i mówionego, dr M. Czempka-Wewióra, s. 425

KP3 Kompozycja tekstu pisanego i mówionego, dr B. Morcinek-Abramczyk, s. 013

15.00-16.30 KP1,2,3 Wiedza o Polsce, mgr M. Knapik, s. 013

KP2 Kompozycja tekstu mówionego i pisanego, mgr T. Gęsina, s. 425

 

KP1,2,3 Socjologia języka, dr hab. A. Achtelik, s. 013

KP4 Wiedza o Polsce, dr B. Morcinek-Abramczyk, s. 207

 KP4 Matematyka, dr hab. Andrzej Kucharski, s. 11  
16.30-18.00          
18.00-19.30          

 

Accessibility