II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etno-grafie, kulturo-grafie” (26 maja 2017)

26 maja 2017 w Muzeum Historii Katowic odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etno-grafie, kulturo-grafie”. Konferencja jest współorganizowana przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Wśród uczestników konferencji zaprezentują się przedstawiciele Kirgistanu, Włoch, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy, Chorwacji, Rosji, Turcji, Chin i oczywiście Polski.

Konferencję objął swym honorowym patronatem Prezydent Miasta Katowic.

Accessibility