Inauguracja Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

16 lutego 2018 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się inauguracja interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości wzięło udział ponad pięćdziesięcioro słuchaczy chcących poszerzać swoją wiedzę i doskonalić kompetencje w zakresie znajomości specyfiki województwa śląskiego i jego regionów. Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Tambor, kierownik Studiów, która podkreśliła innowacyjność i interdyscyplinarność kierunku łączącego zarówno wykłady akademickie, jak i zajęcie terenowe, wiedzę o Górnym Śląsku i innych regionach wchodzących w skład województwa śląskiego, nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze. Inaugurację zaszczycili swoją obecnością m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, prorektor ds. badań naukowych UŚ, dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Przemysław Smyczek, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, Aleksandra Gorzelik, przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Adam Pastuch, dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury, Łucja Staniczkowa, pomysłodawczyni i współtwórczyni Studiów oraz wielu profesorów, wykładowców Uniwersytetu Śląskiego i przedstawicieli władz wydziałów, instytutów i katedr współtworzących program studiów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej programu edukacji regionalnej województwa śląskiego, którzy na swoim posiedzeniu przed inauguracją wybrali na przewodniczącą prof. dr hab. Jolantę Tambor. Dla uczestników inauguracji przygotowano poczęstunek w formie tradycyjnego śląskiego kołocza. Następnie – po krótkiej przerwie – odbył się pierwszy wykład z zakresu języków i dialektów w województwie śląskim, który wygłosiła prof. dr hab. Aldona Skudrzyk z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ.

Dwusemestralne Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie zawierają interdyscyplinarne elementy z wielu dziedzin: językoznawstwa, wiedzy o literaturze, filmie i teatrze, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o województwie śląskim i o Śląsku jako o regionie. Skierowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i innymi regionami w województwem śląskim, które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury.

Accessibility