Intensywny kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus (wrzesień 2007)

3 września rusza kolejny kurs organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Tym razem jest to intensywny kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus (EILC), którzy w roku akademickim 2007/2008 rozpoczną studia w Polsce. Kurs jest częścią programu Uczenie się przez całe życie, organizowany jest na zlecenie Narodowej Agencji (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) w Warszawie. Możliwość podjęcia już po raz kolejny tego typu inicjatywy to dla Szkoły prestiż i świadczy o jakości i wciąż rosnącej popularności katowickiego ośrodka. Uroczystość rozpoczęcia kursu uświetni wykład inauguracyjny, który wygłosi Dziekan Wydziału Filologicznego – prof. dr hab. Piotr Wilczek.

W tym roku gościć będziemy 45 studentów z wielu krajów Unii Europejskiej i krajów kandydujących do UE: Austrii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Węgier, Włoch i Turcji. Oprócz intensywnych dopołudniowych zajęć językowych, słuchacze będą mieć szereg zajęć seminaryjnych na temat polskiej kultury, obyczajowości, specyfiki szkolnictwa wyższego, a także kwestii politycznych czy gospodarczych. Studenci spotkają się z przedstawicielami władz uczelni i samorządu studenckiego, obcokrajowcami, którzy od lat mieszkają w Polsce. Weekendy również będą pełne atrakcji, słuchacze zwiedzą Browary Tyskie i tam skosztują słynnego już nie tylko na całą Polskę piwa, zobaczą Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także zwiedzą Kraków. Po czterech intensywnych tygodniach nauki słuchacze rozjadą się do ośrodków uniwersyteckich w całej Polsce, by tam kontynuować edukację i przygodę z Polską.

W trakcie EILC pragniemy pomóc młodym ludziom w przystosowaniu się do nowych warunków, zapoznać ich z polskimi zwyczajami i umożliwić porozumiewanie się w naszym języku, co na pewno ułatwi im nawiązywanie nowych kontaktów.

Accessibility