IV edycja Podyplomowych Studiów dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec (październik 2009)

W połowie października została zainaugurowana czwarta edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec. Studia są organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Tym razem Studia będą się odbywać na Uniwersytecie w Lipsku. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W uroczystej inauguracji uczestniczyła prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz z Uniwersytetu w Lipsku, dr hab. Romuald Cudak kierownik Pracowni Badań nad Literaturą Polską i Językiem Polskim na świecie, wiceprezes Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, kierownik Studiów. W lipskiej edycji Studiów weźmie udział kilkanaście osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Po inauguracji odbyła się już pierwsza sesja. Zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego poprowadziła dr Aleksandra Achtelik, a z zakresu nauczania literatury polskiej cudzoziemców i analizy tekstów kultury dr hab. Romuald Cudak.

Accessibility