IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów (9 maja 2016)

9 maja 2016 roku od godz. 10.00 na Wydziale Filologicznym (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów. Do udziału w niej w sposób szczególny zapraszamy studentów piszących prace dyplomowe na poziomie licencjackim i magisterskim – także spoza Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja jest organizowana już po raz czwarty przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkołę Języka i Kultury Polskiej i Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Tematy wystąpień na dotychczasowych spotkaniach poświęcone były zagadnieniom literackim, językoznawczym, dydaktycznym, a także kulturowym oraz socjologicznym – szczególnie tym związanym z obrazami świata funkcjonującymi w różnych państwach i narodach. Wystąpienia były zatem okazją do wymiany myśli i dyskusji młodych naukowców z promotorami, wykładowcami uniwersyteckimi, a także zgromadzonymi słuchaczami.

Zgłoszenia (zawierające tytuł wystąpienia oraz krótki abstrakt) należy przesyłać pocztą elektroniczną do 19 kwietnia na adres: szkola@us.edu.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz na Facebooku.

Accessibility