Jak zostać lektorem języka polskiego w Niemczech? (17-20 września 2009)

W dniach 17–20 września odbył się ostatni zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Niemiec. Wykładowcy z Uniwersytetu Śląskiego raz w miesiącu spotykali się z niemieckimi słuchaczami na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie. Projekt był współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W tej edycji Podyplomowych Studiów wzięło udział piętnaścioro słuchaczy. Nie wszyscy mieszkali w Berlinie. Niektórzy przyjeżdżali do stolicy Niemiec z odległego Monachium, Hildesheimu czy Bremen.
20 września br. miała miejsce uroczystość zakończenia III edycji Podyplomowych Studiów dla słuchaczy z Niemiec. Studenci podczas trzech semestrów zdobyli wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, poznali strategie budowy programów nauczania, zapoznali się z wymogami polskiego systemu certyfikacyjnego, analizowali zawartość podręczników przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego. Ponadto doskonalili swoje kompetencje z gramatyki języka polskiego.

Zakończenie berlińskiej edycji Studiów odbyło się 19 września br. w gmachu Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie. Uroczystość, w której udział wzięli m.in. Anna Zinserling, Dyrektor Kolegium Kultury Polskiej i Języka Polskiego oraz dr hab. Mirosława Siuciak, poprowadziła dr Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów. 

Pisemnie gratulacje absolwentom przekazała Małgorzata Ławrynowska, Radca Ambasady RP w Berlinie oraz Dariusz Klaczko, I sekretarz ds. Polonijnych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie: (…) chciałabym podziękować Państwu za wkład włożony w podwyższenie poziomu wiedzy o polskiej kulturze i w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie nauczania j. polskiego. Ta kontynuowana przez Państwa inicjatywa jest ważna i bardzo potrzebna i wspiera nasze starania o zwiększenie ilości godzin języka. Polskiego w szkołach bilingwialnych, i przybywanie szkół, które rozszerzają swój program o język polski. Oprócz tego dzięki Państwu zarówno Niemcy, jak i Polacy mają doskonałą okazję do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń, nawiązywania i intensyfikacji kontaktów. Przesyłam Państwu najserdeczniejsze życzenia dalszego sukcesu i powodzenia w przygotowaniach następnych edycji studiów.

Małgorzata Ławrowska
Radca Ambasady RP

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego byli absolwenci kierunków filologicznych i humanistycznych. Część słuchaczy tej edycji Studiów miała już przed podjęciem nauki doświadczenie glottodydaktyczne. Słuchacze pytani o to, dlaczego podejmują Studia, zawsze podkreślali, że dobry nauczyciel musi przez całe życie inwestować w swoją edukację. Ci ze studentów, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z nauczaniem języka polskiego jako obcego wielokrotnie powtarzali, że chcą być ambasadorami kultury polskiej w Niemczech. 
Po bloku zajęć teoretycznych słuchacze Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyczny sposób na praktyce zawodowej, która odbyła się w Polsce. Część berlińskiej grupy przybyła do Katowic, część do Cieszyna.

Accessibility