Język polski z walizki (2014)

Agnieszka Karaś, absolwentka zagranicznej edycji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzone przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ w Kolonii w latach 2011-2013, uczy obecnie języka polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Bonn w Niemczech. Agnieszka Karaś odbyła praktykę w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ w Katowicach, w ramach której hospitowała i prowadziła zajęcia ze studentami obcokrajowcami, którzy przyjechali na nasz uniwersytet w ramach programu Erasmus.
Lektorka jeszcze w czasie trwania Studiów podjęła działania na rzecz nauczania dzieci języka polskiego w Bonn. Początkowo były to pojedyncze lekcje, jednak duże zainteresowanie zarówno ze strony młodzieży polonijnej, jak i rodziców stało się impulsem do założenia Szkoły Polskiej działającej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bonn.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego z ogromnym zaangażowaniem propaguje język polski w Niemczech i zachęca dzieci i młodzież do czytania literatury pięknej po polsku. Akcja „Biblioteka w walizce”, której jest pomysłodawczynią i która zrodziła się z braku tradycyjnej biblioteki, polega na wypożyczaniu zainteresowanym książek zakupionych w Polsce wprost z walizki. Pomysł sprawdza się doskonale i, jak potwierdza lektorka, „nawet znudzone nastolatki czytają Astrid Lindgren po polsku!”.

Accessibility