Kolejny zjazd Studiów Podyplomowych w Berlinie (19-22 listopada 2015)

W dniach 19-22 listopada 2015 roku odbędzie się kolejny zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej w Berlinie. Wykłady, seminaria i konwersatoria dla przyszłych nauczycielu języka polskiego w Niemczech poprowadzą dr hab. Iwona Loewe z Instytutu Języka Polskiego oraz dr Maria Czempka-Wewióra ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Zajęcia obejmować będą zagadnienia bilingwizmu, językowego obrazu świata oraz koncepcji doboru treści w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Accessibility