Konferencja i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w Tomsku (Rosja) (10-13 października 2013)

ORGANIZATORZY:

Pedagogiczny Uniwersytet w Tomsku i Centrum Języka Polskiego i Kultury w Tomsku
Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”
Konsulat RP w Irkucku

W Tomsku od 10 do 13 października br. odbędą się Dni Polskiej Kultury i Nauki organizowane przez Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny. W czasie Dni Polskiej Kultury i Nauki odbędzie się konferencja i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego, pracujących w Rosji. Przedsięwzięcie jest inicjowane i wspierane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

W spotkaniu uczestniczyć będzie 46 nauczycieli z okręgu moskiewskiego i irkuckiego, którzy na co dzień pracują na rosyjskich uczelniach, w szkołach polskich i rosyjskich, gdzie uczy się języka polskiego. W czasie spotkania nauczyciele będą mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, pogłębienia swej wiedzy z obszaru metodyki nauczania kultury polskiej, technik motywowania do nauki języka dzieci i młodzież. Zyskają także informacje o najnowszych podręcznikach i pomocach dydaktycznych, które mogą być wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą. Do Tomska z ramienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Stowarzyszenia „Bristol” kierowane są: dr Małgorzata Smereczniak, mgr Kinga Groszewska i mgr Urszula Dobesz.

W spotkaniu weźmie także udział dr Grażyna Przechodzka, kierowana przez Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS, która wygłosi wykład poświęcony promocji polskiego systemu certyfikacji.

W czasie spotkania odbędą się lekcje pokazowe oraz prezentacja polskich partnerów projektu: Szkoły Języka i Kultury Polskiej i Stowarzyszenia „Bristol”

Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny to najstarsza uczelnia pedagogiczna na Syberii. Kontynuuje tradycje Tomskiego Nauczycielskiego Instytutu założonego w 1902 r. przez cara Mikołaja II. W 2000 r. z inicjatywy organizacji polonijnej „Biały Orzeł” oraz Katedry Teorii Języka i Metodyki Nauczania Języka i Literatury Rosyjskiej, zostało założone na uniwersytecie Centrum Języka Polskiego i Kultury, którego głównymi celami są nauka języka i kultury polskiej, popularyzacja polskiej kultury na uniwersytecie i w mieście oraz metodyczne wsparcie szkół podstawowych Tomska w nauczaniu języka polskiego. Centrum dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką, gdzie oprócz podręczników do nauki języka polskiego i słowników, można znaleźć niewielki księgozbiór literatury popularnej oraz polskie tłumaczenia najważniejszych rosyjskich dzieł. Ponadto do dyspozycji studentów jest także niewielka filmoteka polskiego kina. Centrum oprócz bloku zajęć językowych dla rusycystów, oferuje także kursy języka polskiego dla wszystkich chętnych. Zazwyczaj w zajęciach tych biorą udział studenci innych kierunków, nie tylko Uniwersytetu Pedagogicznego, lecz także pozostałych wyższych uczelni w Tomsku. Kursy te cieszą się także popularnością wśród osób dorosłych, niektórzy spośród słuchaczy kursów to wykładowcy. Zazwyczaj w kursach tych uczestniczy około 30 osób. Oprócz zajęć lektoratowych uczestnicy kursu mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach poświęconych polskiej kulturze. Pieczę nad Centrum Języka Polskiego i Kultury sprawuje dr Aleksandra Guzjejeva. W związku z rosnącym zainteresowaniem językiem i kulturą polską na Tomskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w roku 2013 zostało założone koło naukowe, skupiające w swoich szeregach wszystkich zainteresowanych Polską. Spotkania Klubu Miłośników Języka Polskiego odbywają się raz w tygodniu, a jego członkowie biorą udział w spotkaniach poświęconych m.in. dyskusjom na wybrany temat, zajęciom filmowym oraz zajęciom kulturowym.

Zobacz także: PROGRAM

Accessibility