Konferencja „Język w kulturze – kultura w języku” II (10-11 kwietnia 2014)

W dniach od 10.04 do 11.04.2014 r. na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie odbyła się międzynarodowa konferencja regionalna organizowana przez Katedrę Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, Instytut Polski w Bratysławie, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Rok akademicki 2013/2014 jest dla bratysławskiego lektoratu języka polskiego szczególny, obchodzi on bowiem dziewięćdziesięciolecie swego istnienia. Obrady uroczyście otworzył Tomasz Chłoń, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Słowackiej, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie oraz dr Aleksandra Achtelik, prezes Stowarzyszenia „Bristol” i wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Na inaugurację przybył także Tomasz Grabiński – zastępca Dyrektora Instytutu Polskiego w Bratysławie. Z uczestnikami konferencji spotkał się również Andrzej Jagodziński – Dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie.

W konferencji udział wzięli między innymi: dr hab. prof. László Kálmán Nagy z Uniwersytetu w Debreczynie, dr Joanna Ciesielska i dr Kinga Wawrzyniak z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, doc. dr Maria Wtorkowska i dr Maria Wacławek z Uniwersytetu w Lublanie, doc. PhDr. Ivana Dobrotová z Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu, prof. Marta Pančíkova z Uniwersytetu w Ostrawie, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, dr Marcin Maciołek i dr Maria Czempka-Wewióra z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Joanna Goszczyńska i dr hab. Piotr Garncarek z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Liliana Madelska z Uniwersytetu Wiedeńskiego, prof. dr. hab. Anna Dąbrowska i mgr Małgorzata Pasieka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnicy obradowali 2 dni w niezwykle inspirującej atmosferze, sprzyjającej wymianie doświadczeń i nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów. Jest to już druga konferencja organizowana na Słowacji. Pierwsza odbyła się w Bańskiej Bystrzycy 9−10 kwietnia 2013 roku.

Od września 2013 roku na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie pracuje dr Monika Krzempek – lektorka języka polskiego jako obcego, która od wielu lat związana jest z SJiKP UŚ.

Accessibility