Konferencja „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskimʺ

17 grudnia 2018 roku w murach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskimʺ organizowana w ramach Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Uczestników konferencji przywitał Robert Magdziarz, Wicewojewoda Śląski, który jednocześnie oficjalnie powołał członków grupy roboczej czuwającej nad prawidłowym przebiegiem projektu. Celem trzyletniego projektu jest wsparcie i integracja obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Polski, w tym zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji i doradztwa prawnego, wzmacnianie ich zdolności adaptacyjnych i kompetencji językowych.

Podczas konferencji prelegenci zaprezentowali tylko najważniejsze z zaplanowanych działań, omówiono np. problemy dzieci cudzoziemskich i obcokrajowców zatrudnionych na terenie województwa śląskiego, a także przedstawiono działania podejmowane w celu zapewnienia dostępu do informacji (np. utworzenie punktu informacyjno-doradczego). Ważnym elementem adaptacji obcokrajowców w Polsce jest nauka języka, dlatego jednym z ważniejszych punktów wsparcia są kursy języka polskiego jako obcego, które od października prowadzone są przez wykładowców Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Działania Szkoły zaprezentowały dr Małgorzata Smereczniak i mgr Karolina Graboń. Referaty tłumaczone były na trzy języki: angielski, rosyjski i ukraiński. Tłumaczenia podjęły się dr Agnieszka Tambor (Katedra Dydaktyki Języka i Kultury Polskiej UŚ) oraz mgr Natalia Moiseienko (współpracująca ze Szkołą doktorantka w Instytucie Języka Polskiego UŚ).

W konferencji, jako słuchacze, wzięli udział beneficjenci Projektu – studenci biorący udział w semestralnym kursie języka polskiego, a także studenci rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim prowadzonego przez Szkołę.

Prezentacja Szkoły

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

 

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Accessibility