Kurs adaptacyjny dla zagranicznych studentów z wymiany międzynarodowej

W dniach 23-28 września 2019 r. odbędzie się Kurs adaptacyjny dla zagranicznych studentów z wymiany międzynarodowej organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Biura Programu Erasmus UŚ. 

Kurs rozpocznie się uroczystą inauguracją – w murach uczelni studentów powita: prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, prof. Jolanta Latkowska, prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego UŚ oraz pan Jarosław Gąsior, kierownik Biura Programu Erasmus UŚ.

W zajęciach weźmie udział niemal 150 osób z krajów z całego świata: Indonezji, Brazylii, Hiszpanii, Chin, Włoch, Turcji, Francji, Macedonii, Grecji, Szwecji itp. Studenci codziennie rano będą poznawać język polski na zajęciach lektoratowych prowadzonych przez doświadczonych lektorów języka polskiego jako obcego, zaś po południu wezmą udział w cyklu seminaryjnym, w czasie którego dowiedzą się więcej na temat polskiej kultury, życia w naszym kraju, literatury polskiej, wiedzy o kulturze oraz o dokonaniach polskiej kinematografii. 

Dopełnieniem zajęć będzie cykl realioznawczy – uczestnicy kursu będą mieli okazję zwiedzić Nikiszowiec, Muzeum Śląskie oraz Kraków. 

 

Accessibility