Kurs adaptacyjny dla zagranicznych studentów z wymiany międzynarodowej

W dniach 24-29 września 2018 r. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ poprowadzi tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny dla zagranicznych studentów z wymiany międzynarodowej, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą studiowali na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. W programie weźmie udział ponad 150 studentów pochodzących m.in. z Belgii, Brazylii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Kanady, Kirgistanu, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Malty, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Tajwanu, Turcji i Włoch.

24 września o godzinie 11:00 w auli im. K. Lepszego w Rektoracie UŚ odbędzie się uroczysta inauguracja kursu, w której udział wezmą przedstawiciele władz naszej uczelni oraz zaproszeni goście. Studentów powitają dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. Jolanta Latkowska, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Filologicznego UŚ, dr hab. Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Działu Współpracy z Zagranicą, Centrum Obsługi Studenta oraz reprezentanci Erasmus Student Network.

Program kursu ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką studiowania na uczelniach wyższych w Polsce. Kurs obejmuje intensywną naukę języka polskiego jako obcego, popołudniowe wykłady i seminaria z zakresu polskiej historii, literatury, wybitnych polskich postaci, realioznawstwa, a także spotkania kulturowe, gry i zabawy językowe poszerzające wiedzę o naszym kraju oraz wyjazdy w najciekawsze miejsca południowej Polski – uczestnicy programu zwiedzą Katowice, zabytkowe osiedla górnicze Giszowiec i Nikiszowiec, a także Zamek Królewski na Wawelu i Kraków.

Kurs organizowany jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej na zlecenie Biura Programu Erasmus UŚ

Galeria z inauguracji: http://www.us.edu.pl/node/668473

Accessibility