Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+ (10-17 lutego 2016)

W dniach od 10 do 17 lutego 2016 roku odbędzie się tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 podejmą studia na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznej edycji kursu udział weźmie 48 osób z Niemiec, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Studenci rozpoczną intensywną naukę języka polskiego jako obcego, by po tygodniu mogli używać naszego języka w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych (jak np. zakupy, podróże, wizyta u lekarza). Wykłady i seminaria ujęte w programie kursu ukierunkowane zostały na zapoznanie uczestników z kulturą Polski; dowiedzą się oni więcej na temat polskich świąt i tradycji z nimi związanych, poznają geografię oraz historię naszego kraju, a także najwybitniejsze postaci polskiej literatury, nauki i sztuki. Wykład na temat specyfiki polskiego szkolnictwa wyższego ułatwi im funkcjonowanie na naszej uczelni. Studenci zwiedzą m.in. Katowice – Nikiszowiec i Giszowiec oraz Muzeum Śląskie, w ramach cyklu realioznawczego udadzą się także do Krakowa.

Accessibility