Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+ oraz EMLex (14-18 lutego 2017)

Od 14 do 18 lutego 2017 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ organizować będzie kurs językowo-adaptacyjny „Orientation week” dla studentów programu Erasmus+ oraz programu EMLex. W kursie weźmie udział ponad 70 studentów m.in. z Turcji, Hiszpanii, Węgier, Gruzji, Chin, Brazylii, Japonii, Włoch, Malezji i Indonezji. W murach Wydziału Filologicznego studentów powita prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły i pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. studentów obcokrajowców. Studenci uczestniczyć będą w codziennych zajęciach lektoratowych, na których poznają podstawy języka polskiego, a także w popołudniowych wykładach i seminariach z zakresu wiedzy o Polsce, wybitnych polskich postaciach, polskiej kulturze oraz specyfice polskiego szkolnictwa wyższego. W ramach kursu zorganizowane zostaną także wycieczki edukacyjne: spacer po Katowicach z wizytą w Muzeum Śląskim, wyjazd na Giszowiec i Nikiszowiec – charakterystyczne dla Śląska dzielnice górnicze oraz do Krakowa. Za udział w „Orientation week” studenci otrzymać mogą 1 punkt ECTS.

 

Accessibility