Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+

Od 12 do 17 lutego 2018 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej – na zlecenie Biura Programu Erasmus UŚ – organizuje tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny „Orientation Week” dla studentów programu Erasmus+, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 podejmą studia na Uniwersytecie Śląskim. 

Kurs rozpocznie uroczysta inauguracja, która odbędzie się w Auli im. Kazimierza Lepszego o godzinie 10:00. Wezmą w niej udział władze uczelni, m.in. prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor SJiKP, dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota, prodziekan ds. studentów i kształcenia Wydziału Filologicznego UŚ, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, mgr Jarosław Gąsior, uczelniany koordynator ds. programu Erasmus oraz zaproszeni goście. 

Studenci wezmą udział w zajęciach lektoratowych, które przybliżą im znajomość podstawowych zwrotów w języku polskim, a także w seminariach, wykładach, spotkaniach realioznawczych, grach i zabawach językowych, dzięki którym lepiej poznają nasz kraj i jego specyfikę. Udadzą się także na Nikiszowiec, do Muzeum Śląskiego oraz do Krakowa. 

Accessibility