Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu im. Stefana Banacha (1-30 września 2016)

Już po raz czwarty w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ przeprowadzony zostanie miesięczny kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu im. Stefana Banacha. Kurs rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 września 2016 roku. Inauguracja odbędzie się 2 września o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1). Wykład inauguracyjny pt. „Językoznawca jak archeolog, czyli dziedzictwo ukryte w języku” wygłosi dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa.

Studenci, którzy od października rozpoczną studia na polskich uczelniach, wezmą udział w wykładach i seminariach wprowadzających i poszerzających wiedzę o Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego. Stypendyści zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi roli Polski w Unii Europejskiej, stosunków polityczno-gospodarczych naszego kraju i naszej sytuacji ekonomicznej, świadomości społecznej Polaków, historii Polski – z uwzględnieniem historii najnowszej oraz tendencji rozwojowych, geografii naszego kraju z elementami realioznawczymi oraz przemian we współczesnej polszczyźnie. Studenci będą mieli także okazję uczestniczyć w konwersatoriach i zajęciach praktycznych, których tematyką będą polskie tradycje.

Bogactwo polskiej kultury studenci poznają w czasie zorganizowanych wyjazdów naukowo-dydaktycznych, m.in. do Krakowa, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zwiedzą zabytkowe dzielnice górnicze Nikiszowiec i Giszowiec, a także nowoczesne elementy architektury w Katowicach (budynki: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraz z wieżą wyciągową szybu kopalnianego oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia).

Kurs współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Accessibility