Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu stypendialnego im. Stefana Banacha

Już po raz piąty we wrześniu br. w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeprowadzony zostanie miesięczny kurs językowo-adaptacyjny dla około 50 obcokrajowców podejmujących w Polsce studia w ramach programu stypendialnego im. Stefana Banacha. Uroczysta inauguracja odbędzie się 4 września o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1). Wykład inauguracyjny dotyczący języka esperanto wygłosi dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska. Szkoła Języka i Kultury Polskiej jako jedyna placówka w Polsce przeprowadza od 2013 roku kurs na zlecenie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Studenci, którzy po kursie rozpoczną studia na polskich uczelniach, wezmą udział w wykładach i seminariach wprowadzających i poszerzających wiedzę o Polsce, a także w kursie języka polskiego, który pomoże im brać czynny udział w życiu akademickim. Stypendyści zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. roli Polski w Unii Europejskiej, międzynarodowych stosunków polityczno-gospodarczych, obecnej sytuacji ekonomicznej, świadomości społecznej Polaków oraz historii naszego kraju. Obcokrajowcy będą mieli także okazję uczestniczyć w szeregu zajęć dodatkowych rozwijających ich umiejętności językowe: dyskusjach, konwersatoriach oraz warsztatach dotyczących polskich zwyczajów i tradycji.

Bogactwo polskiej kultury studenci poznają w czasie zorganizowanych wyjazdów naukowo-dydaktycznych, m.in. do Krakowa, Pszczyny, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zwiedzą także zabytkowe dzielnice górnicze Nikiszowiec i Giszowiec oraz nowoczesne elementy architektury w Katowicach (budynki Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraz z wieżą wyciągową szybu kopalnianego oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia).

Kurs współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Accessibility