Kursy języka polskiego w semestrze zimowym 2017/2018

29 września 2017 roku o godzinie 13.00 na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, sala nr 107) odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące nowej edycji semestralnego kursu języka polskiego jako obcego. Zajęcia prowadzone będą w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ od 2 października 2017 do 27 stycznia 2018 roku. Kurs semestralny obejmuje 60 godzin lekcyjnych (dwa spotkania w tygodniu w godzinach popołudniowych) na różnych poziomach zaawansowania językowego. Absolwenci otrzymują certyfikat poświadczający udział w kursie. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Szkoły posiadających wieloletnie doświadczenie glottodydaktyczne – zdobywane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dla studentów Uniwersytetu Śląskiego kurs jest bezpłatny. Studenci innych śląskich uczelni wnoszą opłatę manipulacyjną w wysokości 50 euro.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej (szkola@us.edu.pl, tel. 32 2009 424, 32 2512 991).

Accessibility