Kursy języka polskiego

Szkoła oferuje:
– doświadczonych lektorów języka polskiego z dużym stażem w kraju i za granicą;
– najlepsze warunki nauki i profesjonalne kształcenie: małe grupy (od 6 do 14 osób, możliwe też zajęcia indywidualne), nowoczesne programy nauczania, zróżnicowane kursy, pomoce dydaktyczne w postaci uznanych podręczników, programów multimedialnych i komputerowych;
– zróżnicowane doświadczenia; Szkoła współpracuje z zagranicznymi ośrodkami nauczania języka polskiego i z instytucjami krajowymi; jej pracownicy uczestniczą w różnych gremiach zainteresowanych nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego wśród cudzoziemców – są m.in. członkami Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
– możliwość nauki w kraju i za granicą.

Szkoła przeprowadza testy i egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego na danym poziomie językowego zaawansowania oraz przygotowuje do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Kursy języka polskiego są pomyślane tak, aby mogła w nich uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego. Szkoła prowadzi kursy dla cudzoziemców przebywających w Polsce i dla tych, którzy dopiero zechcą przybyć do Polski, aby podjąć naukę języka polskiego lub wybierają się do naszego kraju w sprawach zawodowych.

Są to kursy dla osób, które dysponują niewielkim czasem na naukę i dla tych, które chcą się uczyć systematycznie. Na kursach języka polskiego jest miejsce dla studenta polonistyki i dla biznesmena.

Specjalne programy nauki umożliwiają udział w zajęciach, na których odbywają się regularne studia językowe i w takich, gdzie w szybki i atrakcyjny sposób uczestnik nabywa umiejętności posługiwania się językiem polskim w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego i zawodowego.

Kursy języka polskiego są prowadzone na wszystkich poziomach znajomości języka (A0 – sytuacje komunikacyjne, A1 – wprowadzenie do języka, A2 – wstępny, B1 – progowy, B2 – średni ogólny, C1 – średni specjalistyczny, C2 – zaawansowany). Kursy rozpoczynają się testem kwalifikacyjnym i kończą testem oceniającym postępy w nauce. W czasie kursów przeprowadzane są testy sprawdzające nabyte umiejętności.

Godzina lekcyjna na kursach trwa 45 minut. Podstawowy moduł nauczania składa się z 60 godzin lekcyjnych. Za zaliczenie 60 godzin kursu Szkoła przyznaje 6 punktów ECTS.

Semestralny kurs języka polskiego Miesięczny kurs języka polskiego Kurs języka polskiego na życzenie (a la carte) Intensywny roczny kurs języka polskiego

Kurs przygotowujący do  egzaminów certyfikatowych

Accessibility