Letnie impresje z językiem polskim w tle – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej

Projekt „Letnie impresje z językiem polskim w tle – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej” zakłada organizację i przeprowadzenie na terenie Polski (w Cieszynie) wakacyjnego obozu edukacyjnego dla młodzieży polonijnej i osób zainteresowanych wiedzą o naszym kraju np. poprzez udział w zajęciach polonistycznych z ośrodków poza Polską z następujących krajów: Argentyna, Białoruś, Brazylia, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina – łącznie 45. osób w wieku licealnym i studenckim oraz osób starszych aktywnie działających na rzecz polskości w miejscach swego zamieszkania.

Poszczególne działania w ramach projektu pozwolą młodzieży pogłębić wiedzę o Polsce oraz polepszyć umiejętności posługiwania się językiem polskim. Ważnym aspektem pobytu w Polsce będzie rozwinięcie umiejętności współpracy, samodzielności, postawy koleżeństwa oraz integracja z młodymi Polakami (studentami, licealistami, dziećmi), którzy w ramach wolontariatu uczestniczyć będą regularnie w językowych zajęciach tandemowych, we wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez kulturalnych (poetyckich, tanecznych, wokalnych, filmowych, konkursach itp.) i sportowych. Różne aktywności proponowane uczestnikom wzmocnią poczucie więzi z Polską, rozwiną refleksję nad własną tożsamością, nad zróżnicowaniami kulturowymi.

Projekt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ i dofinansowany ze środków Senatu RP w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

 

Accessibility